Derma/Reumaspreekuur

De reumatoloog en dermatoloog hebben regelmatig een gezamenlijk spreekuur. Patiënten met huid-en gewrichtsklachten, en diagnostische of therapeutische problematiek, komen op dit spreekuur. Het betreft patiënten met bijvoorbeeld artritis psoriatica, vasculitis, lupus erythematodes.

Het gaat om patiënten die al bij een van beide specialismen bekend zijn en waarbij al een intake door een van beide specialismen is gedaan. Door het gezamenlijk spreekuur kan de behandeling duidelijker worden afgestemd.

Verwijzing naar dit spreekuur vindt plaats via de poli dermatologie of reumatologie.