Antistollings- en trombosezorg

Wanneer een wond ontstaat, zal in een gezonde situatie het bloed gaan stollen. Dit is een goede bescherming van het lichaam om te voorkomen dat er te veel bloedverlies ontstaat. Soms gaat het bloed echter stollen zonder dat er een wond is. Het stolseltje dat dan in het bloedvat ontstaat, noemen we trombose.

Trombose is een veel voorkomend gezondheidsprobleem in de wereld en helaas een van de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Dagelijks worden in Nederland zo’n 300 mensen getroffen door een trombose. Trombose is een complexe aandoening, die kan ontstaan door verschillende oorzaken. In de helft van de gevallen is helemaal geen aanleiding te vinden en ontstaat spontaan een stolsel. Om de kans op trombose zo klein mogelijk te houden, kunt u verschillende preventiemaatregelen nemen.

Trombose kan zowel in een ader als in een slagader voorkomen. Als trombose in de aders voorkomt, spreken we van (diep)veneuze trombose (DVT). De meest bekende variant is een trombosebeen. Als een bloedstolsel in een ader losschiet, kan het verderop in het lichaam een verstopping veroorzaken. Dit heet een embolie. Een veel voorkomend voorbeeld is een longembolie. Als een trombose in de slagaders voorkomt, spreken we van een arteriële trombose. Voorbeelden hiervan zijn een hart- of herseninfarct. 

Het is belangrijk dat een eenmaal ontstane trombose goed behandeld wordt en dat waar mogelijk de oorzaak hiervan weggenomen wordt. Nog mooier is het om een trombose te kunnen voorkomen. Een belangrijke onderdeel van deze behandeling is antistolling. Antistollingsmedicatie zorgt ervoor dat uw bloed minder snel stolt. Hierdoor neemt de kans op trombose af. In het geval van een bestaande trombose zorgen deze middelen ervoor dat er geen nieuwe stolsels vormen en het bestaande stolsel niet groter wordt.

In dit filmpje krijgt u meer informatie over de oorzaken, gevolgen en behandeling van trombose. Kijk voor meer informatie op de website van de Trombosestichting.

Specialisten

Afspraak maken

Op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur:

015 - 260 40 80

Folders (in PDF)