Anesthesiologie

Wat is anesthesiologie?

De anesthesiologie (letterlijk: leer der gevoelloosheid) is de tak van de medische wetenschap, die zich onder meer bezighoudt met het verdoven van patiënten. Een oude benaming is narcose.

Anesthesie betekent 'gevoelloosheid' en 'verdoving van pijn'. De reden dat u anesthesie krijgt is uw lichaam te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van stress (waaronder pijn) die een operatie onvermijdelijk met zich meebrengt. Een anesthesioloog (of anesthesist) is een specialist die zorgdraagt voor uw veiligheid tijdens een operatie onder anesthesie. Voor de operatie komt de anesthesioloog langs of u bezoekt de preoperatieve screenings polikliniek (POS). De anesthesioloog vertelt u de gang van zaken op de operatiekamer met betrekking tot de anesthesie. U kunt uw voorkeur voor een bepaalde vorm van anesthesie met de anesthesist bespreken. Als dat mogelijk is, krijgt u de anesthesie van uw voorkeur.

Na de ingreep verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer ("recovery") tot de verdoving voldoende is uitgewerkt.

Aandachtsgebieden

  • Extra aandacht voor anesthesie bij kinderen. Bijna altijd kan een van de ouders bij het 'in slaap brengen' aanwezig zijn.
  • Continue operatieve pijnbestrijding na de grotere operaties vindt frequent plaats met een epidurale catheter (een slangetje in de buurt van het ruggenmerg). Hierdoor hoeft u ook bij grote operaties nauwelijks pijn meer te hebben.
  • Ervaring met diverse locoregionale verdovingstechnieken. Er is nauwe samenwerking met de gynaecologen bij epidurale pijnbestrijding ("ruggenprik") rondom de bevalling.
  • Pijnpoli

Soorten anesthesiologie
Voorbereiding ingreep
Anesthesiologie bij kinderen
Nuchterheidbeleid bij kinderen
Nuchterheidbeleid bij volwassenen

Onderzoeken en behandelingen

  • Pre-operatief spreekuur (POS)

Specialisten