Afwijkende uitstrijkjespoli

Uitstrijkjes van de baarmoederhals worden meestal gemaakt na oproep via het bevolkingsonderzoek. Vrouwen met een afwijkend uitstrijkje worden voor een consult doorverwezen naar de gynaecoloog. Tijdens dit consult zal naast het standaard gynaecologisch onderzoek, tevens een colposcopie plaatsvinden. Dit is een onderzoek waarbij de baarmoedermond met een microscoop zo nauwkeurig mogelijk wordt bekeken.

Het kan nodig zijn dat een stukje weefsel van de zichtbare afwijking wordt afgenomen voor verder onderzoek. Afhankelijk van dit onderzoek volgt daarna een eventuele behandeling van de baarmoederhals.

Teneinde bovengenoemde poli-onderzoeken sneller en met meer service uit te voeren, is in de locatie Voorburg een speciale polikliniek geopend, waarbij zorgvuldige begeleiding plaatsvindt door gynaecologen met dit aandachtsgebied.

Verwijzing kan plaatsvinden via de huisarts of specialist, naar gynaecoloog mw. A. Baalbergen in de locatie Voorburg en M.P.M. Hermans en mw. B. Verbruggen in de locatie Delft en Ypenburg (tevens DES-problematiek).

Specialisten

Afspraak maken

Op werkdagen
van 08.30 tot 16.30 uur.
015 - 260 42 07

Folders (in PDF)