Specialismen en afdelingen

De meeste specialismen kennen een of meerdere poliklinieken en/ of speciale spreekuren. Daarnaast zijn er onderzoeks- en ondersteunende afdelingen.

Acute Opname Afdeling

De AOA (Acute Opname Afdeling) is een verpleegafdeling waar patiënten met spoed worden opgenomen. Deze spoedpatiënten komen binnen via de SEH (Spoedeisende Hulp) of via een van de poliklinieken.

Lees meer

Suggesties?

Moeder en Kindcentrum