Specialismen en afdelingen

De meeste specialismen kennen een of meerdere poliklinieken en/ of speciale spreekuren. Daarnaast zijn er onderzoeks- en ondersteunende afdelingen.

Afwijkende uitstrijkjespoli

Vrouwen met een afwijkend uitstrijkje worden voor een consult doorverwezen naar de gynaecoloog. Om de benodigde poli-onderzoeken sneller en met meer service uit te voeren, is op de locatie Voorburg een speciale polikliniek geopend.

Lees meer

Suggesties?

Moeder en Kindcentrum