Wat kan ik met Mijn Reinier de Graaf?

Met het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf kunt u uw medisch dossier inzien. Hierin kunt u onder andere uitslagen van onderzoeken bekijken, afspraken inzien, online vragenlijsten invullen en voor een aantal poliklinieken online een afspraak maken of een vraag stellen aan uw arts via een e-consult.

Hoe werkt het patiëntenportaal? Bekijk onderstaand filmpje.

Uitslagen van onderzoeken 

Uw medische gegevens, brieven en uitslagen van onderzoeken staan sinds half april 2018 in uw dossier. In uw medisch dossier op Mijn Reinier de Graaf zijn geen gegevens opgenomen van eerdere behandelingen in ons ziekenhuis. Laboratoriumuitslagen ouder dan deze datum worsden wel getoond.

U kunt negen dagen nadat de uitslagen van onderzoeken (laboratorium-, weefsel-, microbiologisch en beeldvormend onderzoek) bekend zijn de uitslagen bekijken in het patiëntenportaal. Zijn er meerdere onderzoeken bij u uitgevoerd? Dan staan de uitslagen negen dagen ná beoordeling van het laatste onderzoek in het patiëntenportaal. Dit betekent dat het soms langer dan negen dagen duurt voordat uitslagen te zien zijn. Uw arts bespreekt de uitslagen met u tijdens uw volgende afspraak. U heeft de keuze om de uitslagen wel of niet voorafgaand aan de afspraak te bekijken. Vragen over uitslagen kunnen wij niet telefonisch beantwoorden. Wijzig nooit zonder overleg met uw arts de voorgeschreven medicatie.

Mogelijkheden patiëntenportaal

Welke mogelijkheden heeft u met het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf? 

 • Een afspraak maken met uw arts, een afspraak wijzigen of annuleren. Afspraken die door het ziekenhuis zijn ingepland, kunt u niet zelf wijzigen of annuleren. Dit kan alleen als u zelf een afspraak maakt.
 • Via ZorgDomein een afspraak maken. Heeft u van uw huisarts of andere verwijzer een afspraakverwijzing via ZorgDomein gekregen? Dan staat deze klaar in het patiëntenportaal. Met uw ZorgDomein-verwijsnummer ziet u direct de beschikbare plekken in de agenda. Het is niet voor alle ZorgDomein-verwijzingen mogelijk om online een afspraak te maken. Kan dit niet, dan staat in uw verwijsbrief dat u of naar de polikliniek dient te bellen of dat u gebeld wordt door de polikliniek.
 • Uitslagen van onderzoeken inzien, zoals weefselonderzoeken en bloeduitslagen. U leest in bovenstaande alinea meer over de zichtbaarheid van uitslagen van laboratoriumonderzoeken.
 • Digitaal een vraag stellen aan de zorgverlener die u behandelt via een e-consult. Een e-consult staat voor een elektronisch consult. Dit is een medisch consult waarbij de arts en de patiënt op een veilige manier via internet met elkaar communiceren.
 • Uw medicijnen bekijken.
 • Vragenlijsten invullen die nodig zijn voor uw behandeling.
 • Brieven bekijken, bijvoorbeeld de brief die uw arts aan uw huisarts verstuurt.
 • Folders lezen die voor u belangrijk zijn.

Niet alle functionaliteiten zijn beschikbaar voor alle poliklinieken en afdelingen. Dit staat vermeld in het patiëntenportaal.

Verwijsbrief voor het maken van een online afspraak

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of een andere verwijzer? Dan kunt u digitaal een afspraak maken in het patiëntenportaal. Via het hoofdmenu ‘Agenda’ gaat u naar ‘Afspraak maken’. Klik onderaan de pagina op ‘Afspraak maken’. Kies de polikliniek waarmee u een afspraak wilt maken en doorloop de vragen. U kunt kiezen uit de volgende poliklinieken om online een afspraak mee te maken:

 • Chirurgie
 • Gynaecologie
 • Kaakchirurgie
 • Keel-, neus- en oorheelkunde
 • Longziekten
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie

Zonder verwijsbrief worden de ziekenhuiskosten mogelijk niet vergoed door uw zorgverzekeraar en kan het zijn dat u van ons een rekening krijgt. Neem daarom de verwijsbrief mee naar uw afspraak.

Wanneer heeft u uw volgende afspraak? Bekijk onderstaand filmpje over het bekijken van afspraken in het patiëntenportaal.

Bekijk onderstaand filmpje als u zich goed wilt voorbereiden op het gesprek met uw arts.

Patiëntenportaal

Direct inloggen met uw DigiD op patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf.

Handleiding

In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u met behulp van DigiD en controle via sms kunt inoggen op het patiëntenportaal.

E-mail notificaties

Wilt u een e-mail ontvangen als er een nieuw bericht voor u is in het patiëntenportaal? Lees hier hoe u dit instelt.