Medisch dossier

Alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling bij een specialist van Reinier de Graaf worden vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van Reinier de Graaf. U kunt op verzoek uw medische gegevens inzien door onderstaand formulier in te vullen.

U kunt uw medische gegevens ook bekijken door gebruik te maken van ons online patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. Houd er daarbij rekening mee dat hier alleen de medische gegevens van u instaan die vanaf half april 2018 zijn verzameld. U kunt meer over het patiëntenportaal lezen op onze website.

Vernietigen medisch dossier

Volgens de wet is de bewaartermijn van medische dossiers vijftien jaar. Het dossier van een patiënt die meer dan vijftien jaar niet meer onder behandeling in het ziekenhuis is, wordt in principe vernietigd. Soms wordt hierop een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld wanneer het gegevens over erfelijke aandoeningen betreft. Als u wilt dat uw dossier wordt vernietigd, dan kunt u ook hiervoor een verzoek indienen.

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info

Word vriend van Reinier