Huisregels

Het Reinier de Graaf ziekenhuis verleent u graag de best mogelijke zorg. Onze huisregels zijn bedoeld om een veilige en prettige sfeer voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen. Een sfeer waarin we rekening houden met elkaar en ons verplaatsen in de situatie van anderen. Dat geeft u een prettiger verblijf en ons meer werkplezier. Daarom vragen we u zich samen met ons aan deze huisregels te houden.

Aansprakelijkheid bij verlies of diefstal

Sieraden, geld en waardevolle spullen zoals een laptop kunt u beter thuis laten. Kiest u ervoor waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis, dan wordt u verzocht zelf op uw eigendommen te letten. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer uw eigendommen zoekraken door verlies, beschadiging of diefstal.

Alcohol en drugs

Het is niet toegestaan om in ons ziekenhuis alcohol en drugs te gebruiken of te verhandelen.

Algemene omgangsvormen

Medewerkers, patiënten en bezoekers gaan binnen ons ziekenhuis met respect en compassie met elkaar om. Wapenbezit, verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is vanzelfsprekend niet toegestaan Bij overtredingen wordt aangifte bij de politie gedaan.

Beeld- en geluidsopnamen en privacy

Ons ziekenhuis respecteert en bewaakt de privacy van haar patiënten en medewerkers. Het maken van beeld- en geluidsopnamen in en rond ons ziekenhuis voor journalistieke doeleinden mag daarom alleen met schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie plaatsvinden. Dit houdt onder meer in dat patiënten of medewerkers die in beeld komen, daarvoor vooraf hun schriftelijke toestemming geven. Voor veiligheidsdoeleinden maakt Reinier de Graaf gebruik van videobewaking en cameratoezicht. Er wordt geen medische informatie aan derden gegeven in het kader van de privacy van de patiënt. Via de contactpersoon die u zelf heeft aangewezen, kan naar uw gezondheidstoestand worden geïnformeerd.

Bezoek

Vaak is het fijn om mensen op bezoek te krijgen. In het belang van de rust op de afdeling verzoeken wij u per keer niet meer dan twee bezoekers aan het bed te ontvangen. Daarom raden we u aan dit met uw bezoek af te spreken of een familielid het bezoek te laten regelen.

Calamiteit

Bij een calamiteit moet u de aanwijzingen van medewerkers, bedrijfshulpverleners, politie en brandweer opvolgen.

Dieren

Honden, katten en andere huisdieren mogen in verband met mogelijke infectieziekten ons ziekenhuis helaas niet in. Hulphonden van bezoekers van de poliklinieken vormen hierop een uitzondering. Het is wel de bedoeling dat u dit even meldt bij de receptie.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden centraal bewaard. Tot één maand na de datum waarop het voorwerp is gevonden, kunt u het ophalen bij het Facilitair Servicebureau van ons ziekenhuis. Na deze periode worden de gevonden voorwerpen ingeleverd bij de politie Delft.

Legitimatie

U moet zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Ons personeel kan zich legitimeren aan de hand van een personeelsbadge met foto.

Mobiele telefonie

Mobiel telefoneren mag, maar niet overal. Bij de ingang van de afdelingen staat dit aangegeven. Vraag altijd even aan de verpleging of mobiel bellen is toegestaan. Wilt u uw telefoon uitzetten tijdens gesprekken?

Parkeren/fietsenstalling

Het parkeren van voertuigen op de terreinen (tegen betaling) en het plaatsen van fietsen gebeurt op eigen risico en is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.

Roken

Het ziekenhuis is een openbare ruimte waar uitsluitend gerookt mag worden op de daarvoor aangewezen rookplaatsen.

Tot slot

Het ziekenhuis kan u bij het overtreden van de huisregels een waarschuwing voor uw gedrag geven of u de toegang tot het ziekenhuis ontzeggen. Voor klachten betreffende de verzorging en/of de algemene gang van zaken in Reinier de Graaf kan u zich tot de klachtenfunctionaris wenden.

Folder Huisregels