Altijd verwijsbrief nodig

U hebt een verwijzing voor (niet spoedeisende) ziekenhuiszorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Hebt u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Een verwijzing kan zowel een brief als een elektronisch bericht zijn van de verwijzer naar de specialist. Een verwijsbrief of verwijzing is alleen geldig als de datum ervan vóór de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis ligt of dezelfde datum heeft als dat van uw eerste afspraak. U kunt niet achteraf nog de verwijzing regelen.

Wie wordt gezien als verwijzer?

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een overzicht van de beroepsgroepen die worden gezien als verwijzer, vindt u in het overzicht verwijzer medisch specialistische zorg per zorgverzekeraar.

Als u een verwijsbrief heeft van een zorgverlener die door de verzekeraar niet wordt gezien als verwijzer (in het schema aangegeven met NEE), is het noodzakelijk eerst naar de huisarts te gaan voor een geldige verwijsbrief. Een huisarts mag namelijk in alle gevallen verwijzen naar een medisch specialist. De huisarts is dat niet verplicht; hij of zij geeft alleen een verwijzing als dit medisch noodzakelijk is.

Let op: er zijn enkele zorgverzekeraars die zonder geldige verwijsbrief mogelijk wel uw zorgkosten vergoeden. Dit zijn:

 • 2209 Jan van Breda te Antwerpen
 • 2210 Allianz
 • 6001 Bupa Shell
 • 6002 IPS Studentenverzekering
 • 8954 AON Studentenverzekering
 • Patiënten uit een ander Europees land die een geldige European Health Insurance Card (EHIC) overleggen
 • Alle niet Europese zorgverzekeraars

Nieuwe verwijzing?

Bent u al eerder in het ziekenhuis geweest, maar wilt u geholpen worden voor een ander gezondheidsprobleem? Denkt u er dan aan om weer een nieuwe verwijsbrief mee te nemen.

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info

Word vriend van Reinier