Lean zien

Zo eens per jaar komen de cliëntenraden van de drie ziekenhuizen binnen de Reinier Haga Groep bij elkaar. We praten dan over dingen die ons allemaal aangaan, maar waar we soms verschillend mee omgaan en we laten ons informeren over iets binnen het ontvangende huis.

Op 20 september waren de raden van het HagaZiekenhuis en het Langeland Ziekenhuis te gast bij Reinier. de Graaf We spraken onder andere over de centrale cliëntenraad in oprichting, over de gang van zaken rond het Orthopedisch Centrum en over hoe we als cliëntenraden weten hoe patiënten de zorg ervaren. Maar hoofdmoot van de middag was een introductie van de werkmethode Lean en een bezoek aan twee afdelingen waar we konden zien hoe Lean in de praktijk wordt gebracht.

Daar werden we als ontvangende cliëntenraad eigenlijk best blij van, en ook de bezoekers reageerden positief. Tijdens de inleiding door Manager Lean Monique Elsing, Lean-coach Maaike van Meeuwen en gynaecoloog Frederike Siemens werd heel helder uiteengezet hoe de Lean-systematiek wordt gebruikt om de zorg die de patiënt ontvangt steeds beter te maken. Iets wat de cliëntenraden natuurlijk heel belangrijk vinden. Goed om te horen was ook dat de Lean-methode nu ook toegepast gaat worden voor zorgpaden die de drie huizen doorkruisen, zoals bij bekkenbodemproblematiek (urine-incontinentie). Dat die paden er zijn en dat ze zijn gebaseerd op het principe van waardegedreven zorg is natuurlijk al heel belangrijk, maar dat er voortdurend wordt gewerkt aan verbetering vinden we echt fantastisch.

Natuurlijk waren we erg benieuwd naar de praktijk, want in een praatje kun je dingen natuurlijk makkelijk positiever voorstellen dan ze zijn. Maar wat we te horen en te zien kregen bij de Acute Opname Afdeling (AOA) en bij Oncologie bevestigde helemaal wat ons daarvoor verteld was: enthousiasme bij de teams, kleine maar wel voortdurende verbeterstapjes en ook nog -bij AOA- een continue meting van de patiënttevredenheid. Waarbij eigenlijk de 'tips en tops' die de patiënten gaven belangrijker waren dan het algemene cijfer, dat voortdurend boven de 8 ligt.

Een inspirerende middag dus, waarop we als cliëntenraad van Reinier de Graaf ook wel een beetje met “trots op ons huis” terugkijken.

Max Kommer