Cliëntenraad

Bij Reinier de Graaf staan patiënten en hun mening centraal, daarom bieden wij zoveel mogelijk zorg vanuit de wensen en behoeften van de patiënt (patiëntgerichte zorg). Om tegemoet te kunnen komen aan deze wensen en behoeften, is het belangrijk om te weten wat er onder patiënten leeft. Daarom is er een Cliëntenraad aangesteld.

De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerende Raad, die de Raad van Bestuur van de Reinier de Graaf Groep - gevraagd en ongevraagd - adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de patiëntenzorg betreffen. Op deze wijze draagt de Cliëntenraad bij aan de zorgkwaliteit van het ziekenhuis en bewaakt de algemene belangen van de patiënten.

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (1996) is elk ziekenhuis verplicht een Cliëntenraad in te stellen. De Cliëntenraad is van toepassing op de locaties in Delft, Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.

De raad bestaat op dit moment uit 6 onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris. De leden heb elk een of meer aandachtsgebieden op het gebied van financiën, kwaliteit en veiligheid, gastvrijheid, communicatie, nieuwbouw en bestuurlijke fusie.

Doel Cliëntenraad

Het doel van de Cliëntenraad is de (toekomstige) patiënt van de Reinier de Graaf Groep inspraak te geven. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, wél met de gemeenschappelijke belangen van cliënten/patiënten die op het ziekenhuis zijn aangewezen. Dit betekent ook dat de Cliëntenraad geen klachten afhandelt. Voor klachten kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris.

Aandachtspunten Cliëntenraad

De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet en geeft daarover adviezen. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • bejegening van de patiënt;
  • het opname- en ontslagbeleid van patiënten;
  • tijd en aandacht voor de patiënt;
  • het beleid op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn, voeding, huisvesting en patiëntveiligheid;
  • patiëntenvoorlichting, zoals algemene folders.

Werkwijze Cliëntenraad

De Cliëntenraad stelt zich op de hoogte van situaties binnen het ziekenhuis en heeft oor voor ervaringen van patiënten. De Cliëntenraad komt per jaar tien keer bijeen en in deze vergaderingen komen lopende en nieuwe onderwerpen aan de orde. Op een aantal gebieden is het ziekenhuis verplicht vroegtijdig advies te vragen aan de Cliëntenraad. Het gaat hierbij om zaken als:

  • wijzigingen van doelstellingen (bijvoorbeeld fusieplannen, inkrimpen en uitbreiden van werkzaamheden;
  • verhuizing en verbouwing van het ziekenhuis;
  • begrotingen en jaarrekeningen;
  • kwaliteit- en veiligheidsbeleid.

Wat kunt ú voor de Cliëntenraad betekenen?

Hebt u tips, adviezen, vragen of opmerkingen van algemene aard of ter verbetering, dan hoort de Cliëntenraad deze graag van u. Uw inbreng kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg van ons ziekenhuis. U kunt uw bijdrage richten aan:

De voorzitter van de Cliëntenraad
p/a secretariaat Raad van Bestuur Reinier de Graaf Groep
Postbus 5011
2600 GA Delft

of per e-mail

Over de leden cliëntenraad

Lees hier meer over de achtergrond van de leden van de Cliëntenraad.

Blogs Cliëntenraad

Met enige regelmaat schrijft Max Kommer een blog voor de Cliëntenraad.

Folders (in PDF)