Nazorg

Na het horen van de diagnose kanker komt er veel op u af en krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Naast angst en verdriet kunnen door spanningen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld problemen thuis, met uw kinderen, in uw relatie of op uw werk. De medewerkers van het Reinier de Graaf hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht en ondersteunende zorg bij kanker aan onze patiënten.

Er zijn, naast uw behandelend arts, verschillende hulpverleners die ondersteunende zorg bij kanker kunnen geven. Dit kan zijn op psychisch, lichamelijk, sociaal en op levensbeschouwelijk gebied. Om u zo goed mogelijk te helpen, werken zij nauw met elkaar samen. U kunt met hulpvragen terecht bij:

 • Verpleegkundig specialist;
 • Medisch psycholoog;
 • Geestelijk verzorger; 
 • Diëtiste. 

Kanker Nazorg Wijzer

De Kanker Nazorg Wijzer is een online informatie- en ondersteuningsprogramma voor mensen die genezend (curatief) behandeld zijn voor kanker en die milde psychische klachten hebben. Met het doorlopen van verschillende onderwerpen krijgt u persoonlijk advies en betrouwbare informatie over hoe om te gaan met uw problemen. U vindt de Kanker Nazorg Wijzer hier.

Inloophuis biedt luisterend oor

Een inloophuis is een ontmoetingsplek voor volwassenen en kinderen die kanker hebben of kanker hebben gehad, maar ook aan hun naasten en nabestaanden. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, maar u kunt er ook terecht voor een luisterend oor of praten met lotgenoten.

Als u niet meer beter wordt

Heeft u gehoord dat u niet meer beter wordt, dan kunt u palliatieve zorg krijgen. Deze zorg heeft als doel om uw leven draaglijker en comfortabeler te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. De zorg kan weken, maanden of jaren duren. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. De behandelmogelijkheden richten zich niet alleen op uw lichamelijke klachten. Ook bij problemen van psychosociale of spirituele aard kunnen wij u en uw naasten helpen of adviseren. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in de laatste fase, maar palliatieve zorg is breder. Het gaat over de periode vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Het gaat hierbij niet alleen om degene die ziek is, maar ook om familie en naasten.

Palliatieve zorg bestaat uit:

 • Lichamelijke zorg: doel is het verminderen van lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld pijn, misselijkheid en/of braken, vermoeidheid, benauwdheid, diarree.
 • Psychologische zorg: hulp bij het verwerken van gevoelens zoals angst, somberheid en verdriet.
 • Sociale zorg: hulp bij problemen met relaties en bij het verwerken van de verliezen die u ervaart op het gebied van onder andere werk, status of inkomen.
 • Spirituele zorg: hulp bij levensvragen. Voorbeelden zijn: Hoe kijk ik tegen de dood aan? Waar kan ik troost, kracht en inspiratie uithalen?

Palliatief Consultatie team

In ons ziekenhuis is een Palliatief Consultatie team dat bestaat uit onder andere een oncoloog, anesthesioloog-pijnspecialist, radiotherapeut, geestelijke verzorger, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist oncologie, pijnconsulent en een palliatief verpleegkundige. Uw behandelend arts kan het team inschakelen voor advies en om met u en uw naasten te overleggen welke hulp u nodig heeft. Met vragen kunt u mailen naar palliatiefconsultatieteam@rdgg.nl of op werkdagen bellen (tussen 9.00 en 10.00 uur) naar (015) 260 45 76.

Registratie van kanker ​

Om kanker te kunnen bestrijden, hebben artsen en onderzoekers gegevens nodig over patiënten met kanker. Sinds 1989 worden in Nederland medische gegevens van alle patiënten met kanker geregistreerd in een landelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Wanneer bij u kanker wordt vastgesteld, stelt uw behandelend arts informatie uit uw medisch dossier beschikbaar aan IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Zij beheren de NKR. 

De gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie worden gebruikt om na te gaan hoe vaak en waar kanker in Nederland voorkomt, om de behandeling van kanker te verbeteren en om het wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Uw privacy wordt beschermd en de NKR is goed beveiligd. Wilt u niet dat uw gegevens geregistreerd staan in de databank? Vertel dit dan aan uw behandelend arts. Het IKNL heeft ook een folder over de registratie van kanker geschreven, die kunt u hier lezen.

Onze speerpuntenAls topklinisch ziekenhuis staan wij voor het bieden van;

 • de juiste zorg
 • op de juiste plaats
 • op het juiste moment

Handige links

Aanvullende informatie over kanker vindt u op:

Verwijsgids Kanker

Kanker.nl

De invloed van kanker op uw leven