Longkanker

De longen zijn de ademhalingsorganen, zij zorgen ervoor dat de zuurstof uit de lucht wordt opgenomen en koolzuur kan worden afgegeven. De longen bevinden zich in de borstholte aan weerszijde van het hart. De rechterlong is iets groter dan de linkerlong. De longen hebben een sponsachtige structuur en zijn omgeven door een longvlies. Het gebied tussen de beide longen heet het mediastinum waarin de luchtpijp, de slokdarm, het hart met de grote bloedvaten en zenuwbanen lopen. De lucht die wordt ingeademd gaat via de keelholte door de luchtpijp naar de kleinere luchtwegen of bronchi om uiteindelijk bij de longblaasjes te komen.

Longkanker is een kwaadaardige tumor in de luchtwegen of in de longen. In Nederland krijgen jaarlijks 13.000 mensen longkanker. Dit zijn meer mannen (57%) dan vrouwen (43%). Meer dan de helft van deze mensen is tussen 60 en75 jaar. Longkanker doorloopt verschillende stadia. Het stadium van de ziekte wordt bepaald door de plaats en grootte van de tumor, of deze ingroeit in het omringende weefsel en de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren en in andere organen. Aan de hand van het stadium wordt de keuze van behandeling gemaakt en kan ook een inschatting worden gedaan van het verdere beloop van de ziekte.

Oorzaak

Roken is de belangrijkste risicofactor voor het ontstaan van longkanker. Toch komt de ziekte ook voor bij mensen die nooit gerookt hebben. Meeroken, luchtvervuiling, werken met schadelijke stoffen zoals asbest en radioactieve straling zijn ook risicofactoren.

Klachten

Longkanker geeft vaak pas laat klachten. Daardoor wordt longkanker meestal pas laat ontdekt en is genezing vaak niet meer mogelijk.

Mogelijke klachten zijn:

  • Hardnekkige prikkelhoest die langer dan 2 maanden aanhoudt
  • Een beetje bloedbijmenging met het ophoesten van slijm
  • Meerdere longontstekingen achter elkaar
  • Kortademigheid
  • Pijn op de borst
  • Vermoeidheid en gewichtsverlies 

Diagnose

Wanneer u klachten heeft, of als u bent doorverwezen door uw huisarts, is het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Om u deze duidelijkheid te kunnen geven, hebben we de mogelijkheid om gebruik te maken van verschillende geavanceerde technieken.

Bloedonderzoek

De arts zal uw bloed laten onderzoeken. Hierbij wordt onder meer gekeken naar het Hb-gehalte, de nier en leverfunctie en het calciumgehalte.

Longfoto (X-thorax)

Dit is een röntgenfoto waarbij de longen worden afgebeeld.

Bronchoscopie

Bij een bronchoscopie worden de luchtwegen van binnen bekeken De longarts gebruikt voor dit onderzoek een bronchoscoop. Dit is een soepele, dunne slang met aan het uiteinde een lampje en een kleine camera. Met dit onderzoek kan een klein stukje weefsel (biopsie) worden weggenomen.

Inwendige echografie

Bij een echografie wordt een flexibele dunne slang via de mond in de luchtwegen of de slokdarm ingebracht. Met behulp van geluidsgolven worden de klieren rond de luchtpijp en slokdarm gecontroleerd. Als er sprake is van een vergrote klier, dan wordt met behulp van een dunne naald weefsel uit de klier gehaald. Dit weefsel wordt onderzocht op kwaadaardige cellen.

CT-scan

Dit is een bijzondere röntgentechniek waarbij u heel langzaam door een ringvormige scanner wordt bewogen. Deze scanner maakt veel afbeeldingen van kleine stukjes van het lichaam, een dwarsdoorsnede. Met deze meetgegevens stelt de computer een röntgenfoto samen. De plaats, grootte en uitbreiding van een eventuele tumor kunnen door deze scan in beeld worden gebracht.

PET-CT-scan (evt. in combinatie met FDG)

Dit is een bijzondere röntgentechniek waarbij u heel langzaam door een ringvormige scanner wordt bewogen. Deze scanner maakt veel afbeeldingen van kleine stukjes van het lichaam, een dwarsdoorsnede. Voor de PET-scan gebruiken we in veel gevallen FDG, een radioactieve stof die wordt toegediend via een infuus. Dit is een soort radioactief suiker. FDG kan de celdeling goed in beeld brengen omdat voor celdeling veel suiker nodig is. Afwijkende cellen hebben vaak een hogere suikerbehoefte dan gewone lichaamscellen en nemen hierdoor dus meer van de radioactieve suiker op. Een PET-scanner maakt deze cellen goed zichtbaar. In combinatie met de röntgenstraling van de CT-scanner in dit apparaat kunnen we vervolgens nauwkeurig de plaats van de cellen in het lichaam bepalen.

Aanvullend onderzoek

Het is mogelijk dat de arts aanvullend onderzoek aanvraagt zoals een MRI (scanner die dwarsdoorsneden maakt) of een punctie (weghalen van cellen en/of vocht). Hierover ontvangt u dan aanvullende informatie.

Behandeling

Uit alle onderzoeken maakt de arts op of u longkanker heeft en in welke mate de longkanker zich in het lichaam heeft uitgebreid. Voor het vaststellen van de behandeling is het belangrijk om te weten hoe groot de tumor is, in welke mate de tumor is doorgegroeid in omliggend weefsel en of er uitzaaiingen zijn in lymfklieren en/of organen. Dit bepaalt het stadium van de ziekte. Het stadium van de ziekte, in combinatie uw conditie, leeftijd en andere aandoeningen is van belang voor de keuze van behandeling. Deze behandelingen worden gegeven op basis van nationale en internationale richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Ook wordt er soms een combinatie van behandelingen gegeven.

Nieuwe patiënten worden besproken in een multidisciplinair overleg (MDO) oncologie, waaraan alle betrokken specialisten deelnemen. In gezamenlijk overleg wordt voor iedere patiënt een behandelplan opgesteld.

Operatie

Als er sprake is van longkanker in een vroeg stadium, kan er gekozen worden voor een operatie. Hierbij wordt dan een longkwab of zelfs de hele long verwijderd waarin de longtumor zich bevindt. Voor een operatie gelden een aantal voorwaarden.  De tumor moet vrij liggen van de omliggende weefsels, zoals het hart en de grote bloedvaten en mogen geen uitgebreide uitzaaiingen zijn. De conditie moet goed genoeg zijn om een operatie te kunnen ondergaan. Verder moet de longcapaciteit na de operatie voldoende blijven. Dit hangt af van de longcapaciteit voor de operatie en de grootte van de operatie.

Bestraling (radiotherapie)

Radiotherapie is een behandeling met hoogenergetische röntgenstralen. Het doel is de kankercellen te vernietigen of de deling ervan af te remmen.

Kleine tumoren kunnen, wanneer een operatie niet mogelijk is omdat de conditie dit niet toelaat of de longcapaciteit te krap is, genezend worden bestraald met een stereotactische bestraling. Dit is een precisiebestraling in een hoge dosering die veelal in kortere tijd kan worden gegeven.

Als de longkanker uitzaaiingen heeft gegeven in de lymfeklieren kan gekozen worden voor radiotherapie in combinatie met chemotherapie waarbij soms beide behandelingen tegelijkertijd worden gegeven (concurrent) en soms na elkaar (sequentieel). Als uw arts deze behandeling voorschrijft dan krijgt u specifieke informatie hierover. Meer informatie over radiotherapie

Chemotherapie

Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen die de celdeling remmen. De medicijnen heten cytostatica. Als uw arts deze behandeling voorschrijft dan krijgt u specifieke informatie hierover.

 

Immunotherapie


Ons afweersysteem ook wel immuunsysteem genoemd beschermt ons tegen aanvallen van buitenaf zoals binnengedrongen bacteriën en virussen. Ook kan ons immuunsysteem afwijkende cellen zoals kankercellen in een vroege fase herkennen en vernietigen. De kankercellen kunnen zich echter makkelijk vermommen en voor ons immuunsysteem onherkenbaar worden. Immuuntherapie is een behandeling met het toedienen van een medicijn via een infuus wat onze eigen immuunsysteem activeert en versterkt waardoor het weer beter kankercellen herkent en deze ook kan vernietigen. De keuze voor deze behandeling is afhankelijk van een aantal factoren. Als uw arts deze behandeling voorschrijft dan krijgt u specifieke informatie hierover.

Doelgerichte therapie

Op de weefselbiopten wordt tegenwoordig uitgebreid onderzoek verricht om naar bepaalde veranderingen in het genetisch materiaal (mutatie’s) van de kankercel te kijken. Bij bepaalde kenmerken geeft dit de mogelijkheid om de kankercel met hele specifieke medicijnen aan te vallen. Dit noemen we doelgerichte (target) behandeling.

Als uw arts deze behandeling voorschrijft dan krijgt u specifieke informatie hierover.

Samen beslissen over kanker

Als u kanker heeft, moet u vaak in korte tijd een besluit nemen over uw behandeling. Die behandeling kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw leven, zowel op korte als op langere termijn. Om zelf mee te kunnen beslissen over uw behandeling informeert de specialist u zorgvuldig over de mogelijkheden, de gevolgen van de behandeling op uw dagelijkse leven voordat deze samen met u de uiteindelijke beslissing neemt. Weet ook dat u bedenktijd heeft.

Voordat u van de behandelend specialist een advies krijgt voor uw behandeling, wordt uw situatie met de andere specialisten van het behandelteam besproken. Deze specialisten werken intensief met elkaar samen en overleggen wekelijks over alle kankerpatiënten. Gezamenlijk stellen zij een advies voor uw behandelplan op. Meer informatie over samen beslissen krijgt u in deze video

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met polikliniek Longziekten op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur op (015) 260 31 40.

Heeft u vragen?

De polikliniek Oncologie is bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur via
​(015) 260 40 80.

Mailen kan naar balieoncohema@rdgg.nl

Adres en routeplanner

Second opinion?

Twijfelt u over de diagnose of het behandelplan? U heeft het recht om een second opinion aan te vragen.

Informeer naar de mogelijkheden en bel ons op (015) 260 39 46.

Handige links

Aanvullende informatie over kanker vindt u op:

Verwijsgids Kanker

Kanker.nl

De invloed van kanker op uw leven