Verloskundige high risk

Naast de verloskundige spreekuren bestaan er ook zogenaamde 'High-risk'-spreekuren, bedoeld voor patiënten die vanwege hun voorgeschiedenis en/of problemen in de huidige zwangerschap extra zorg behoeven. Het spreekuur moeilijke (speciële) verloskunde wordt door enkele gynaecologen en kliniekartsen wekelijks gehouden, om extra aandacht te schenken aan de zwangere, die bijvoorbeeld zelf een ernstige ziekte heeft of waarbij zich in het verleden ernstige verloskundige problemen hebben voorgedaan. Extra bloedonderzoek en regelmatig echografisch onderzoek kunnen noodzakelijk zijn om risico’s tijdig in te schatten.

Film Geboortezorg

Magazine

Kijk hier voor meer informatie over het Verloskundig Samenwerkingsverband Reinier (VSV Reinier). Lees ook ons magazine 'Samen Zorgen'.