Nipt

NIPT (non-invasieve prenatale test) is een bloedtest waarbij uit het bloed van de moeder erfelijk materiaal van de ongeboren baby onderzocht kan worden op Downsyndroom, syndroom van Patau en/of Edwards. In Nederland wordt de NIPT in studieverband aangeboden aan vrouwen met een verhoogd risico uit de combinatietest of medische indicatie. Meedoen aan de NIPT-studie kan vanaf 10 weken zwangerschap. Het onderzoek bestaat voor de vrouw uit de afname van ongeveer 3 buisjes bloed uit de arm. Omdat de test niet-invasief is, loopt de vrouw ook niet het risico op een miskraam. Daar staat tegenover dat de NIPT geen 100% zekerheid geeft. Bij een afwijkende uitslag is daarom nog wel een vruchtwaterpunctie nodig als de zwangere zekerheid wil of overweegt de zwangerschap af te breken. Bij een niet-afwijkende uitslag wordt een vervolgonderzoek niet geadviseerd: de kans is dan erg klein dat het kind toch een trisomie heeft.

Meer informatie:

Film Geboortezorg

Magazine