Reinova

Nog veiligere geboortezorg

Reinier de Graaf, negen regionale verloskundigenpraktijken en zorgverzekeraar DSW vormen sinds 1 november officieel Reinova Geboortegroep. Dankzij dit samenwerkingsverband werken gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en neonatologen van Reinier de Graaf intensiever samen met de verloskundigenpraktijken uit de regio. Zwangeren krijgen hierdoor geboortezorg dichtbij huis als het kan en in het ziekenhuis als dat nodig is. Dankzij dit samenwerkingsverband is de geboortezorg in de regio Delft nog veiliger.

Zorg op maat

Iedere verloskundigenpraktijk die aangesloten is bij Reinova Geboortegroep heeft een eigen gynaecoloog als aanspreekpunt. De verloskundige bespreekt elke zwangere in een overleg van gynaecologen en verloskundigen. Zonodig wordt ook een kinderarts of neonatoloog geconsulteerd. Tijdens dit overleg wordt een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan krijgt elke aanstaande moeder haar eigen zorgpad, precies op maat. Bij de verloskundige als het kan, bij de gynaecoloog als dat nodig is. Gynaecologen en verloskundigen maken gebruik van elkaars expertise, zowel tijdens de zwangerschapsbegeleiding als de bevalling.

Zwanger

Als u zwanger bent en thuis of bij het Reinier de Graaf ziekenhuis wilt bevallen, start onze geboortezorg vanaf 1 januari al tijdens uw eerste afspraak bij de verloskundige van een van de onderstaande verloskundigenpraktijken die deel uitmaken van Reinova Geboortegroep.

Eerst registeren

Wij vragen u voorafgaand aan uw eerste afspraak bij de verloskundige uzelf als patiënt bij Reinier de Graaf te registreren. Dit kan bij elke locatie van het Reinier de Graaf ziekenhuis. In Delft, Voorburg, Naaldwijk of Ypenburg.

Gezinsgerichte zorg

Voor uw bevalling kunt u terecht op de afdeling Verloskunde/Kraam van het Moeder en Kindcentrum van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. U verblijft hier samen met uw partner in een verlossuite en bevalt zoals u dat wenst. Op een verlosbed, een baarkruk of in een bad als dit geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Alle zorg in het Moeder en Kindcentrum draait om het gezin. Na uw bevalling blijft u samen met u baby en partner in de verlossuite of kraamsuite. Deze fungeert als een huiskamer waar u op elk gewenst moment bezoek kunt ontvangen. Heeft uw baby extra zorg nodig dan verhuist u samen met uw zoon of dochter naar de afdeling Neonatologie van het Moeder en Kindcentrum. Hier wordt ook gezinsgerichte zorg verleend. Kraamzorg maakt daar ook onderdeel van uit. Of u op de afdeling Verloskunde/Kraam of Neonatologie verblijft, onze zorgprofessionals coachen u en uw partner in de zorg voor uw kindje zodat u als gezin vol vertrouwen naar huis gaat.

Verloskundigenpraktijken

 

 

 

 

 

   

 

Moeder en Kindcentrum