Ik heb een klacht. Waar kan ik deze melden?

Onze medewerkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Maar natuurlijk kan het gebeuren dat dingen niet geheel naar wens verlopen en dat u niet tevreden bent. Ons advies is uw klacht in eerste instantie te uiten tegen de persoon die het aangaat, of op de plek waar de klacht is ontstaan. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Reinier. Lees voor meer informatie de klachtenpagina.