Waar komen mijn medische gegevens te staan?

Nadat u toestemming hebt gegeven blijven uw medische gegevens in het informatiesysteem van het ziekenhuis (Reinier de Graaf is de zogenoemde dossierhouder). Ze worden voor de zorgverleners uit de regio (denk aan uw huisarts, uw specialist ouderengeneeskunde, uw apotheker of een andere zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft) op het moment van raadplegen beschikbaar gesteld in een regionaal raadpleegsysteem.

Volg ons op