Mijn zorgverlener werkt buiten de regio. Kan hij mijn medische gegevens inzien?

Nee. Alleen zorgverleners in de regio (zie ook: 'Wie kan er bij mijn medische gegevens?') kunnen toegang krijgen tot de Regioviewer. Indien het beschikbaar stellen van gegevens voor zorgverleners buiten de regio wordt uitgebreid, zal Reinier de Graaf hier melding van doen.

Volg ons op