Ik heb al toestemming gegeven via www.ikgeeftoestemming.nl moet ik nu nogmaals toestemming geven?

Ja, elke zorgverlener die medische gegevens beschikbaar stelt aan een andere zorgverlener (met wie u een behandelrelatie heeft) heeft daarvoor apart toestemming nodig van u. Op de website www.ikgeeftoestemming.nl kunt u uw toestemming geven aan uw huisarts of uw apotheker, maar niet aan het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Daarom vraagt Reinier de Graaf als zorgverlener u apart om uw toestemming.

Volg ons op