Hoe kan ik toestemming geven aan Reinier de Graaf?

U kunt mondeling toestemming geven. Dit kan bij de patiëntenregistratiebalie in Delft, in Diaconessenhuis Voorburg of bij de polikliniek waar u uw afspraak heeft. Uw toestemming wordt door de medewerker van de patiëntenregistratiebalie of de polikliniekassistente geregistreerd in uw dossier.

Volg ons op