Sloop zusterflat ziekenhuisterrein in Voorburg

In februari is Reinier de Graaf gestart met de sloop van de oude zusterflat op het terrein van het Diaconessenhuis in Voorburg. Inmiddels is de sloop van de zusterflat helemaal afgerond en gaan we het terrein op orde brengen voor de bouw van de toekomstige polikliniek van Reinier de Graaf. Deze werkzaamheden duren tot de zomer. 

Reinier de Graaf is van plan om begin 2020 te starten met de bouw van een nieuwe, toekomstbestendige polikliniek op de fundering van de zusterflat in Voorburg. In de nieuwe polikliniek zijn geen verpleegafdelingen meer en de operatiekamers worden verplaatst naar het Gasthuis in Delft. Wel blijft het grootste deel van het huidige zorgaanbod in het Diaconessenhuis gehandhaafd, waaronder de meeste poliklinieken, de bloedafname, radiologie en het ivf-centrum. De verwachting is dat het nieuwe polikliniekgebouw begin 2021 open gaat.