Visie & Missie

Visie
Mensen hebben behoefte aan persoonlijke zorg in een prettige en helende omgeving. De Vrienden en Partners van de Stichting Vrienden van Reinier de Graaf investeren met verenigde krachten in: extra voorzieningen, persoonlijke aandacht en dienstverlening, innovatie, onderzoek en educatie.

Missie
De Stichting Vrienden van Reinier de Graaf zorgt voor extra middelen om projecten van het ziekenhuis te ondersteunen. Projecten die niet uit reguliere middelen kunnen worden betaald, maar wel overduidelijk meerwaarde bieden aan het verblijf en het bezoek van patiënten.

Multiplier aanpak
Onze lange termijn aanpak spreekt uit onze stichting naam:Vrienden van Reinier de Graaf. We hebben Vrienden nodig om uitvoering te geven aan onze missie. We mobiliseren medewerkers, particulieren, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden, opleidings- en
kennisinstituten om in beweging te komen voor patiënten, hun naasten en bezoekers. We doen alles met en voor elkaar.

 

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info