Verwerking van persoonsgegevens

Patiëntgegevens

Wanneer u bij ons komt voor een eerste consult of behandeling vragen wij u om uw contactgegevens (zoals uw naam, adres, geboortedatum en e-mailadres), de gegevens van uw zorgverzekering, uw huisarts, uw apotheek en de verwijsbrief. Daarnaast wordt uw legitimatiebewijs gevraagd om te kijken of u de juiste gegevens opgeeft.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen vraagt het Reinier de Graaf u bij sommige behandelingen een aantal vragenlijsten in te vullen, waarin wordt gevraagd naar uw ziektebeeld, de medicijnen die u gebruikt en andere klachten/aandoeningen die u hebt (gehad). Uw lengte en gewicht kunnen ook worden gevraagd als dit van belang is. Wij zijn daarnaast wettelijk verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registreren en te gebruiken voor veilige en juiste zorgverlening. In verband van uw eigen veiligheid en veiligheid van andere bezoekers, is cameratoezicht nodig. 

Tijdens de behandeling(en) wordt er een dossier bijgehouden over de ingevulde vragenlijsten, de uitgevoerde onderzoeken, verrichtingen en de bevindingen.

Financiële gegevens​

Als u bij ons zorg ontvangt, moet die zorg volgens bepaalde regels worden geregistreerd en in veel gevallen ook worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiervoor worden door de zorgverleners diagnosegegevens en uitgevoerde activiteiten gekoppeld aan declaratiecodes. Daarna worden deze gegevens gecontroleerd door medewerkers van de medische administratie. Zij controleren uw NAW-gegevens, polisgegevens, de verwijzing en andere registraties die van belang zijn voor een juiste declaratie van de aan uw geleverde zorg aan uw zorgverzekeraar.

Overige gegevens

Als u ons belt dan kunnen wij in ons elektronisch patiëntendossier de datum en het tijdstip vastleggen waarop het gesprek is gevoerd. Onze medewerkers maken daarbij een aantekening over de inhoud van het gesprek.

Als u onze website bezoekt, gebruiken wij cookies om de website te verbeteren. U kunt meer informatie over het gebruik van cookies vinden in ons cookie statement dat u op de website van Reinier de Graaf kunt vinden en verderop in deze verklaring.

Reinier de Graaf maakt gebruik van cameratoezicht. Deze bevinden zich bij de in- en uitgangen en rond het gebouw. Deze camera’s zijn geplaatst om onze patiënten en onszelf zo goed mogelijk te beschermen tegen diefstal, misbruik, vernieling of ander ongewenst gedrag. Voor u het gebouw betreedt zullen wij u informeren over de aanwezigheid van camera’s. Camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard, tenzij deze langer bewaard dienen te worden in verband met een incident. De medewerkers van de beveiliging kunnen de beelden terugkijken.