Klokkenluidersregeling

Binnen de Reinier Haga Groep hebben we een gemeenschappelijke klokkenluidersregeling. Deze regeling draagt eraan bij dat we zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling staat dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.

Voor ons is een dergelijke regeling een belangrijk instrument om zo nodig onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info