Geschiedenis

Tot ver in de twintigste eeuw was het Oude en Nieuwe Gasthuis het gemeentelijk ziekenhuis van Delft. Onder invloed van de verzuiling waren een eeuw eerder ook twee christelijke ziekenhuizen tot stand gekomen: het katholieke Sint-Hippolytus ziekenhuis en het protestantse Bethel ziekenhuis. Vanaf 1966 werkte de Stichting Samenwerking Delftse Ziekenhuizen aan integratie van de drie instellingen. Na een aantal verhuizingen leidde dat in 1982 tot een fusie van de organisaties. Het ziekenhuis, dat de naam ‘Reinier de Graaf’ kreeg, is nog altijd met een van de locaties gevestigd aan de Reinier de Graafweg in Delft.

Naam

Als geneesheer en medisch wetenschapper deed Reinier de Graaf in de 17de eeuw vele belangrijke ontdekkingen en vondsten tijdens zijn jaren in Delft. De naamgever van het huidige ziekenhuis wordt nog altijd beschouwd als een pionier in de ontwikkeling van de voortplantingsgeneeskunde.

Nieuw en experimenteel

Reinier de Graaf (1641-1673) verrichtte met nieuwe, experimentele methoden onderzoek naar de vrouwelijke geslachtsorganen en de voortplanting. Hij was bijvoorbeeld de eerste die de menselijke eicel waarnam. De functie van de eileider legde de arts ook vast, evenals de weg die de eicel aflegt van de eierstok naar de baarmoeder.

Voortrekkersrol

De opzienbarende prestaties van Reinier de Graaf op het gebied van de vrouwelijke voortplantingsorganen liggen aan de basis van onze huidige kennis van de voortplantingsanatomie, fysiologie en endocrinologie. Geïnspireerd door zijn opstelling en verdiensten streeft ons ziekenhuis er in de 21ste eeuw óók naar een voortrekkersrol te bekleden.

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info