ANBI

Algemene gegevens

Stichting Reinier de Graaf Groep

De stichting Reinier de Graaf Groep is onderdeel van de stichting Reinier Haga Groep.

Postadres

Postbus 5011
​2500 GA  Delft

Bezoekadressen

Delft

Reinier de Graafweg 5
2625 AD Delft
(015) 260 30 60
Lees meer

Voorburg

Fonteynenburghlaan 5
2275 CX Voorburg
(070) 340 11 00
Lees meer

Ypenburg

Kiekendiefstraat 17
2496 RP Den Haag
(015) 270 68 00
Lees meer

Naaldwijk

Middel Broekweg 2a
2671 ME Naaldwijk
(015) 260 30 60
Lees meer

Webadres

www.reinierdegraaf.nl
www.reinierhaga.nl

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer: 005256975
KvK-nummer: 41159777
AGB code: 06010857

Doelstelling

De stichting Reinier de Graaf Groep heeft ten doel: in het algemeen, de bevordering van de gezondheidszorg, Meer in het bijzonder beoogt de stichting ten dienst van het algemeen belang te voorzien in de behoeften aan onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, die om enigerlei reden medische en verpleegkundige bijstand behoeven. 

De stichting beoogt niet het maken van winst.

De bestuurders en hun functies

Prof. dr. C.G.J.M Hilders; directeur Reinier de Graaf Groep; lid raad van bestuur Reinier Haga Groep.

De heer drs. S.W.J. Kroese, directeur bedrijfsvoering.

Beloningsbeleid

Bestuurders Reinier de Graaf Groep

De beloning van de leden van de directie vindt plaats conform WNT.

Bestuurders Reinier Haga Groep

De beloning van de leden van de raad van bestuur vindt plaats conform WNT.

Raad van Toezicht

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is conform WNT. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht zijn functioneren. Er wordt, zowel door raad van toezicht als door raad van bestuur en directie, volledig gewerkt in lijn met de Governancecode voor de zorg.

Personeel

Beloningsbeleid voor personeel vindt plaats volgens de CAO ziekenhuizen en de CAO AMS.

Overige links

Jaarverslag Reinier de Graaf Groep

Jaarverslag Reinier Haga Groep

Medisch Strategisch Beleidsplan

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info