Ziekenhuisbezoek in 2016 en eigen risico betalen van 2015?

Verplicht eigen risico
In een ziekenhuis ontvangt u medisch specialistische zorg. Voor deze zorg zal uw zorgverzekeraar altijd eerst uw wettelijk eigen risico aanspreken en met uw nota verrekenen. In 2015 bedroeg het eigen risico 375 euro en in 2016 bedraagt het eigen risico 385 euro voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Diagnose Behandel Combinatie, DBC
Ziekenhuizen in Nederland werken met een financieringssysteem dat gebaseerd is op Diagnose Behandel Combinaties (DBC's). Een DBC is het geheel van activiteiten en verrichtingen rondom uw gezondheidsklacht: van het vaststellen van de diagnose tot de daarmee samenhangende behandeling. Een DBC kan in een volgend kalenderjaar doorlopen.

Verrekening eigen risico in relatie tot DBC's
De verrekening van het verplicht eigen risico in relatie tot DBC's kan soms verwarrend zijn, bijvoorbeeld als u eigen risico moet betalen over een ander jaar dan u verwachtte. Of over een jaar waarin u niet in het ziekenhuis bent geweest.

Voorbeeld
Een voorbeeld, inclusief fictieve bedragen, kan helpen u inzicht hierin te geven. 
Kijk hiervoor op de zorgkostenpagina naar dit overzicht van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

Vragen over begindatum DBC of eigen risico?
U kunt het ziekenhuis vragen naar de begindatum van een DBC.
Vragen over het eigen risico kunt u uw zorgverzekeraar stellen.