Wethouder bezoekt jong schoonmaaktalent in Reinier de Graaf

De Delftse wethouder Hatte van der Woude van Jeugd, Onderwijs, Integratie en Emancipatie heeft het Reinier de Graaf ziekenhuis bezocht om te kijken hoe wij, samen met Hago Zorg, ruimte bieden aan het opleiden van jong schoonmaaktalent. Het gaat om jongeren zonder diploma, die binnen het ziekenhuis werken en leren om zo hun kansen op het vinden van een baan te vergroten.

Reinier de Graaf werkt hierin samen met de gemeente Delft, schoonmaakbedrijf Hago Zorg, opleiders het Grotius College en de Laurentius Praktijkschool, en organisator van leerwerkprojecten Learn2Work. In het ziekenhuis is door Hago Zorg een speciale vakschool ingericht, waar jongeren het vak op de werkvloer leren van ervaren medewerkers.

Tijdens het werkbezoek heeft wethouder Van der Woude in het ziekenhuis kennis gemaakt met de leerlingen en hun leermeesters. “Het opleiden van jong talent in het ziekenhuis maakt onderdeel uit van het project Werk Maken van Talent. Hiermee wil de gemeente Delft de samenwerking tussen partners in de stad bevorderen. Ik geloof in deze vorm van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven met als doel jongeren en werkzoekenden meer kansen te bieden op een baan”, aldus de wethouder.

De getekende samenwerkingsovereenkomst, met direct links daarvan wethouder Hatte van der Woude en direct rechts manager Facilitair Bedrijf Robbert Jan van der Ent Braat.