Wederom spataderkeurmerk voor Reinier de Graaf

 

 

 

De Hart & Vaatgroep kent voor de tweede keer het Spataderkeurmerk toe aan Reinier de Graaf. Dit keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste spataderzorg aanbieden. Reiniers’ vaatcentrum voldoet aan de dertien strenge kwaliteitscriteria, zoals de mogelijkheid van een ‘one stop visit’. Bij dit bezoek wordt na onderzoek en diagnose direct een behandelvoorstel besproken.

Spataderen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Ze zijn niet alleen ontsierend, maar zorgen ook voor vervelende klachten zoals jeuk, pijn en onrustige benen. Door tijdige behandeling kan erger worden voorkomen. Het vaatcentrum van het Reinier de Graaf biedt patiënten al jaren de vertrouwde zorg van het ziekenhuis. Ervaren vaatchirurgen verzorgen alle typen vaatbehandelingen: laseren, inspuiten en opereren.

De kwaliteitscriteria die aan de basis liggen van het keurmerk, geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met spataderen. Ze zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Het keurmerk is een initiatief van de Hart & Vaatgroep; een patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten.