Wat heeft Reinier de Graaf in 2013 bereikt?

De NIAZ-accreditatie, de bestuurlijke fusie met het HagaZiekenhuis, een succesvolle Open Dag, nieuws over verbeteringen binnen de zorg, verbouwingen en andere actualiteiten. In het jaarverslag 2013 brengen we Reinier de Graaf in beeld.

Naast informatie over ons ziekenhuis en onze medewerkers, geven we hierin aan hoe we op weg zijn in 2016 ‘het beste ziekenhuis van Nederland’ te worden. Maar er is nog veel meer te vinden, zoals bijvoorbeeld hoe de Raad van Toezicht en de adviesorganen terugkijken op 2013.

Het jaarverslag geeft geen informatie over de financiële ontwikkelingen van ons ziekenhuis. Deze gegevens komen eind 2014 beschikbaar.

Download het jaarverslag 2013