Verpleegkundigen aan zet

Met Productive Ward maken verpleegkundigen het verschil
Meer tijd voor directe zorgtaken, meer veiligheid en minder tijd kwijt aan administratie. Dat zijn de ervaringen met Productive Ward (PW). Productive wat? Sinds 2 jaar werken verpleegafdelingen Cardiologie en Interne Geneeskunde met de methode Productive Ward. PW is een methode om verbeteringen in te voeren op een verpleegafdeling.  Verpleegkundigen volgen 10 modules, om steeds een onderdeel van hun afdeling goed in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. Marianne van Galen van de werkgroep Productive Ward is tevreden. “Het mooie is dat deze methode van onderaf werkt en verpleegkundigen zelf het verschil kunnen maken. Verpleegkundigen zien iets wat ze willen verbeteren en gaan daar als team mee aan de slag.”

Voordelen voor de verpleegkundige en voor patiënt
Marianne: “Eén van de positieve resultaten van Productive Ward is de tijdswinst. We rapporteren nu anders. Voorheen waren de verslagen vaak lang, het lezen kostte veel tijd. Nu rapporteren we volgens de ABCDE–methode. We  noteren alleen dát wat echt belangrijk is en beginnen met het belangrijkste. Dit levert 5 minuten tijdswinst, omdat je sneller klaar bent met lezen. Ook visitelopen gaat nu anders. Op de Cardiologie kwam de specialist langs bij de patiënt, nu komt de patiënt bij de specialist op de spreekkamer. Dat betekent meer privacy voor de patiënt én tijdswinst. Maar er zijn meer voorbeelden: “Bij het zoeken naar een manier om een clostridium uitbraakrisico te verkleinen, kwamen we op de MicroRoll doekjes. Nu we hiermee de po-stoelen schoonmaken, beperk je de kans op een uitbraak tot een minimum.

Resultaten en transparantie
De resultaten zijn mooi, nog tevredener is de werkgroep over de nieuwe manier van werken. “Door de methode gaan we stap voor stap alle verpleeghandelingen langs. We zetten alles op een bord in de gang. Patiënten lezen de verbetervoorstellen dus ook. Ze reageren positief op deze transparantie. We horen vaak: ‘We weten dat soms fouten worden gemaakt, dat gebeurt overal. Het is fijn om te zien dat jullie ermee bezig zijn.’” Marianne: “Door Productie Ward zie je ook je blinde vlekken. Uiteindelijk leidt dat tot een verbetercultuur. We denken meer na over kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van zorg. En dat leidt weer tot grotere medewerkerstevredenheid.”