Update nieuwbouw Diaconessenhuis Voorburg

Begin februari 2019 gaat het Reinier de Graaf ziekenhuis verder met de sloop van de zusterflat bij het Diaconessenhuis in Voorburg. Zoals eind 2017 al is aangekondigd, maakt de sloop onderdeel uit van een breder omvattend plan om op deze locatie een nieuwe, toekomstbestendige polikliniek te bouwen ter vervanging van het huidige Diaconessenhuis. De opening van de nieuwe polikliniek is begin 2021 gepland.

Met dit plan behoudt Reinier de Graaf de zorglocatie Voorburg, een uitdrukkelijke wens van onder andere patiënten, medewerkers en huisartsen. Bijna alle huidige specialismen van het Diaconessenhuis komen terug in de nieuwe polikliniek. Op deze manier wil Reinier de Graaf ook in de toekomst zoveel mogelijk zorg dichtbij huis bieden. 

In de nieuwe polikliniek zijn geen verpleegafdelingen meer en de operatiekamers worden verplaatst naar het Gasthuis in Delft. Er vindt dus wel een verschuiving van zorg plaats. Waar mogelijk zijn we in gesprek met patiënten om ervoor te zorgen dat dit proces zo goed mogelijk verloopt. Ook worden omwonenden per brief geïnformeerd over de hervatting van de sloopwerkzaamheden.