Trots op verlenging STZ lidmaatschap

STZ staat voor Kwaliteit van zorg, met een hoofdletter K. Maar liefst 28 ziekenhuizen hebben afgesproken elkaar herhaaldelijk scherp te houden op 42 cruciale punten.

Kwaliteit

Eerder dit jaar werd Reinier de Graaf gehervisiteerd door de STZ, de groep van Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen waarvan ons ziekenhuis nu al vijftien jaar deel uitmaakt.
STZ-visitaties vinden om de vijf jaar plaats.

Het lidmaatschap van de STZ is een kwaliteitskenmerk, dat alleen verleend wordt aan algemene opleidingsziekenhuizen die voldoen aan hoge eisen aan:

  • kwaliteit, omvang en aard van de zorg (voor de eigen regio als daarbuiten)

  • kwaliteit en organisatie van het medisch en verpleegkundig (vervolg-)onderwijs

  • kwaliteit en kwantiteit van het door ons verrichte wetenschappelijk onderzoek.

De visitatiecommissie is in gesprek geweest met de directie en het management van opleiding en wetenschap, centrale opleidingscommissie en wetenschapscommissie. Ook heeft de commissie gesproken met degenen die bij Reinier de Graaf in opleiding zijn: arts-assistenten, coassistenten, leerling verpleegkundigen, verpleegkundigen in opleiding tot specialistisch verpleegkundige, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

10 met een griffel

De commissie heeft ruim 20 van hen gesproken en was er zeer over te spreken dat iedereen zo enthousiast was over de opleiding. Inhoudelijk goede opleidingen, een veilig leerklimaat, prettige onderlinge contacten, openheid, het streven naar betere zorg, allemaal aspecten die veelvuldig werden genoemd.

Ward Posthuma, medisch manager van Opleiding en Wetenschap: “Conform de marathon van 42 kilometer worden bij elke visitatie 42 punten getoetst. Ja, en dan op alle 42 punten goed scoren, dat is echt een tien met een griffel en een Olympische medaille.“

Ook directeur Jaap van den Heuvel is blij: “In 2016 het beste ziekenhuis van Nederland zijn, kan niet zonder het STZ-lidmaatschap. Juist dat stelt ons –met alle turbulente ontwikkelingen om ons heen-  in staat om steeds betere  zorg te kunnen bieden. En dat we op alle onderdelen van de visitatie zo goed scoren, ondersteunt onze ambities.”

Geke Blok, hoofd medische opleidingen en wetenschap en coördinator van de visitatie: ”We hebben echt laten zien dat we een goed opleidingsziekenhuis zijn en dat wij op een goede, veilige en prettige manier opleiden mogelijk maken.”