Topklinische status Reinier de Graaf ziekenhuis verlengd

Het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft voor de komende vijf jaar opnieuw de topklinische status gekregen van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Met deze titel laat Reinier de Graaf zien dat het een ambitieus ziekenhuis is dat bijzondere aandacht heeft voor topklinische zorg, het opleiden van zorgprofessionals, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kwaliteit van zorg. Om het belang hiervan onder de aandacht te brengen bij een breed publiek start vandaag de campagne ‘Reinier Topklinisch’, waarin de 9-jarige Bente als razende Reinier-reporter op onderzoek uit gaat. 

Beoordeling

Naar aanleiding van een ingediend rapport en een visitatie eerder dit jaar heeft de STZ geoordeeld dat Reinier de Graaf aan alle criteria voldoet om de status van een topklinisch ziekenhuis te behouden. Alle pijlers van de STZ (topklinische zorg, opleiding, wetenschap, innovatie en kwaliteit van zorg) zijn sterk geïntegreerd in de organisatie. Zo bieden het Centrum voor Allergie en Kind en het Fertiliteitscentrum topklinische zorg waarmee Reinier de Graaf tot de voorhoede van de ziekenhuizen in Nederland behoort.

Uitzonderlijk is volgens STZ de manier waarop Reinier de Graaf innovatie heeft georganiseerd, namelijk dichtbij medewerkers, met ruimte voor experimenten. Innovatie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de veiligheid voor de patiënt. Innovatie gaat ook vaak samen met toegepast onderzoek, dat aantoont of een vernieuwing ook echt werkt. Op het gebied van zorginnovatie werd de Dora (Digital Operating Room Assistent) geprezen. Deze digitale assistent monitort en controleert in alle operatiekamers de medische apparatuur. Een eventuele storing in systemen is hierdoor direct zichtbaar. Dit maakt operaties veiliger en stelt zorgverleners in staat meer tijd te besteden aan de patiënt. Reinier de Graaf is het enige ziekenhuis ter wereld waarin Dora operationeel is.

De ambitie om wetenschappelijk onderzoek te doen is hoog en Reinier de Graaf publiceert veel in (internationale) vakbladen. Tot slot kreeg Reinier de Graaf complimenten over het opleidingsklimaat. De houding ten opzichte van leren is zeer positief, het opleidingsaanbod is groot en er is een veilige werkomgeving. Continu leren en verbeteren van de zorg is de dagelijkse praktijk. 

Lerende organisatie

Carina Hilders, directievoorzitter  Reinier de Graaf ziekenhuis: “De topklinische status is een erkenning voor de hoge kwaliteit van zorg die we leveren aan onze patiënten. Ik ben erg trots op alle medewerkers die zich daar elke dag voor inzetten. Door samen te leren en te verbeteren verleggen we grenzen en maken we de zorg beter. Ik geloof er echt in dat wij door deze manier van werken als oudste ziekenhuis van Nederland al eeuwenlang de best mogelijke zorg leveren en dit ook nu en in de toekomst kunnen doen. Onze status als topklinisch ziekenhuis onderstreept deze positie.”

Campagne 'Reinier Topklinisch'

Om het belang en de betekenis van de topklinische status bekend te maken bij een breed publiek start Reinier de Graaf met de interne en externe social mediacampagne ‘Reinier Topklinisch’. De kick off van de campagne is een video waarin de 9-jarige Bente van der Voort uit Monster als razende Reinier-reporter op onderzoek uit gaat. Zo stelt zij artsen, patiënten en bezoekers de vraag: “Wat betekent topklinisch voor u?” Op deze manier wordt op een laagdrempelige manier duidelijk wat het begrip ‘topklinisch’ inhoudt. Bente was onder behandeling bij Reinier de Graaf voor een polsfractuur. Ze kijkt op een ontwapende en andere manier dan volwassenen naar het begrip ‘topklinisch’.