Themaweek geeft zorgprofessionals inzicht in leefwereld kwetsbare ouderen

Reinier de Graaf houdt van maandag 11 tot en met vrijdag 15 maart in het Gasthuis in Delft een themaweek rondom kwetsbare ouderen. Met activiteiten zoals een rollatorrace, een zogenaamde dementiebril en workshops, krijgen onze zorgprofessionals meer inzicht in de complexe zorgvraag van deze patiënten. Ook worden scholingsprogramma’s voor zorgmedewerkers ontwikkeld, zodat zij beter in staat zijn om kwetsbaarheid en complicaties bij ouderen te herkennen. Zo kunnen we ouderen nu en in de toekomst optimale zorg en ondersteuning blijven bieden.

Tijdens de themaweek kunnen medewerkers van het ziekenhuis ook deelnemen een rondetafelsessie of een theatervoorstelling over dementie bijwonen. Medewerkers kunnen een pak aantrekken om zelf te ervaren hoe het is om oud te zijn en in de huid kruipen van iemand met dementie met de dementiebril, waarmee zij een 360 graden simulatiefilm in Virtual Reality ervaren. De week wordt afgetrapt met een rollatorrace en een officiële opening door klinisch geriater Hester Boomkens, directievoorzitter Carina Hilders en Martin van Rijn, voorzitter raad van bestuur van de Reinier Haga Groep.

Scholing

Alle zorgprofessionals van Reinier de Graaf die in hun werk in aanraking komen met ouderen krijgen later dit jaar scholing over geriatrische zorg. Zo wordt hun alertheid op de kwetsbaarheid van deze patiënten vergroot en kunnen zij adequate en gerichte zorg aan deze patiëntengroep verlenen.

Vergrijzing

Ouderenzorg is een speerpunt van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Door de vergrijzing in de regio Delft, neemt ook het aantal oudere patiënten in het ziekenhuis toe. Ouderenzorg verdient daarom extra aandacht. De ouderen van nu zijn vaak vitaler dan de ouderen van vroeger. Toch kunnen ook vitale ouderen leven worden. Klinisch geriater Hester Boomkens: “Alle zorgmedewerkers van ons ziekenhuis krijgen vroeg of laat te maken met deze groep patiënten, die een complexe zorgvraag hebben. Daarom is het belangrijk om te investeren in kennis en hen te enthousiasmeren voor de ouderenzorg. We hopen dat door de themaweek en de scholingsprogramma’s collega’s nog meer met elkaar in gesprek gaan over ouderenzorg en elkaar beter weten te vinden. Bij de zorg voor ouderen zijn immers zorgverleners uit meerdere disciplines betrokken. Het is bij uitstek maatwerk.”