Startsein voor betere patiëntoverdracht

Patiënten en hun gegevens moeten rondom het ontslag uit het ziekenhuis beter worden overgedragen aan bijvoorbeeld de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Dat is de kern van het landelijke initiatief waarvoor op donderdag 11 februari de officiële aftrap werd verricht in de Delftse locatie van Reinier de Graaf. Gezondheidsminister Edith Schippers had een inspirerende videoboodschap voor de genodigden.

Wist u dat in ons land 7 tot 12% van de patiënten binnen dertig dagen na het ziekenhuisontslag opnieuw moet worden opgenomen? Dikwijls is de oorzaak een onvolledige of niet-tijdige overdracht. Er is bijvoorbeeld tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis niet optimaal gecommuniceerd over de juiste medicatie, zodat een terugkeer van de patiënt noodzakelijk is.

Reinier de Graaf neemt het voortouw om dit te veranderen in ons land. Het is een van de negen ziekenhuizen waar artsen en medewerkers dit jaar gaan werken met een methode voor een efficiënt ziekenhuisontslag en een soepele overdracht. Het gaat om de TIP. Dit staat voor: Transfer Intervention Procedure. De TIP is onderdeel van het landelijk programma tegen verspilling in de zorg.

Patiëntveiligheid

Directievoorzitter Carina Hilders van Reinier de Graaf: “Sinds 2013 kan iedereen zich wenden tot het Meldpunt verspilling in de zorg, een initiatief van de landelijke overheid. Op basis van de inmiddels 22.467 meldingen zijn verbeterpunten opgesteld, onder andere voor ziekenhuizen. Een daarvan is een doelmatige overdracht. Dat is belangrijk met het oog op patiëntveiligheid en de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Dit sluit volledig aan bij de speerpunten van Reinier de Graaf: kwaliteit & veiligheid en doelmatigheid.”

 

Doelmatig

Reinier de Graaf was op 11 februari gastheer tijdens de startbijeenkomst in Delft. Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van de  andere deelnemende ziekenhuizen die gaan werken met de TIP. Hilders: “Op papier kunnen zaken soms simpel ogen. Nu konden we laten zien wat er in de praktijk allemaal komt kijken bij een doelmatige overdracht van patiënten.”