Sneller herstel voor patiënten na darmoperatie door inzet ERAS-methode

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is sinds kort gestart met het toepassen van de ERAS-methode voor het behandelen van patiënten die een darmoperatie ondergaan. ERAS staat voor Enhanced Recovery After Surgery en is erop gericht dat patiënten versneld beter worden na een operatie. Daarmee kan de ligduur met meer dan een hele dag verkort worden, heeft de patiënt minder last van complicaties en zijn er minder heropnames nodig.

Het ziekenhuis zet de ERAS-methode in op verschillende momenten voorafgaand, tijdens en na een darmoperatie. Zo stimuleren medisch specialisten en verpleegkundig specialisten de patiënt op de polikliniek om zo fit mogelijk de operatie in te gaan door onder andere leefstijladviezen te geven, zodat het herstel daarna beter verloopt. De anesthesiologen hebben een belangrijke rol in het optimaliseren van pijnstilling, vochtbeleid en het niet misselijk zijn na de operatie. Na de operatie wordt de patiënt door de afdeling en de fysiotherapie gestimuleerd om snel weer in beweging te komen om zo het herstel te bevorderen.

Van de patiënten wordt hierbij een andere manieren van denken verwacht. Dat begint al met de voorbereiding op de operatie, want het is de bedoeling dat patiënten hier zo fit mogelijk in gaan. Na de operatie kijken de medisch specialisten samen met de patiënt hoe hij of zij snel weer uit bed kan komen, bijvoorbeeld door de maaltijden niet in bed op te eten maar zittend aan tafel. Door middel van de juiste voorlichting worden patiënten hierin meegenomen. Uiteraard kijken we daarbij naar wat de individuele patiënt aankan en werken we zo veilig mogelijk.

ERAS Centre of Excellence

Door het toepassen van deze methode heeft Reinier de Graaf vorige week het certificaat 'ERAS Qualified Center’ gekregen in het Martini ziekenhuis in Groningen, waar als eerste in Nederland met ERAS is gestart. Dit toont aan dat ons ziekenhuis de ERAS-methode in zijn geheel inzet bij de behandeling van patiënten. Reinier de Graaf is hiermee het enige ziekenhuis in de provincie Zuid-Holland dat de internationaal erkende ERAS-methode in zijn geheel inzet. We zijn daarmee één van drie ERAS geaccrediteerde ziekenhuizen in Nederland. 

Anesthesist Dick Cornelisse is coördinator van ERAS binnen Reinier de Graaf en is heel blij met het certificaat: “Hiermee laten we zien dat wij op de goede weg zijn bij het inzetten van ERAS voor de behandeling van onze patiënten. We kunnen met deze methode niet alleen de ligduur verkorten maar met name ook het aantal en de ernst van complicaties verminderen. Patiënten voelen zich snel weer beter en mobiliseren sneller. Hierdoor neemt ook de werkdruk voor medewerkers af,  die meer tijd krijgen voor hun zorgtaken. Als secundaire winst kunnen we zo bovendien de ziekenhuiskosten verlagen.”