Seniorvriendelijk Reinier de Graaf ontvangt keurmerk

Het Reinier de Graaf ziekenhuis is seniorvriendelijk. Dat zegt het KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. De organisatie geeft Reinier de Graaf vandaag daarom wederom het tweejaarlijkse keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. “We zijn er trots op dat we dit keurmerk hebben behaald”, aldus Carina Hilders, directeur van Reinier de Graaf. “Een groot deel van onze patiënten is op leeftijd en we zien dat er door de vergrijzing steeds meer oudere patiënten bijkomen. We vinden het daarom belangrijk om de zorg rondom de behoeften van deze specifieke patiëntengroep te organiseren. Dit keurmerk laat zien dat we goed op weg zijn.” 

“Er zijn verschillende kwaliteitscriteria waar Reinier de Graaf op beoordeeld is”, aldus Hester Boomkens, geriater in Reinier de Graaf. “Ouderenzorg is zeer complexe zorg. Daarom heeft het ziekenhuis extra aandacht voor ouderen op de Spoedeisende Hulp. Daarnaast is er een team van geriaters beschikbaar voor een goede afstemming met andere zorgverleners voor alle behandelingen. Voorbeelden daarvan zijn de intensieve samenwerking op het gebied van oncologische zorg bij ouderen en de mobiliteitsproblematiek bij ouderen. Hiervoor starten we in het nieuwe jaar een geriatrische trauma-afdeling. Ook de zorg na ontslag uit het ziekenhuis is voor oudere patiënten essentieel. Daarom werkt Reinier de Graaf intensief samen met thuiszorgorganisaties. Een paar weken geleden werd al bekendgemaakt dat het ziekenhuis en zorginstelling Pieter van Foreest in de toekomst nog intensiever gaan samenwerken in de zorg voor senioren.”

Over het keurmerk

Met het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis wil KBO-PCOB ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die ervoor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname, dat de zorg zo individueel mogelijk wordt afgestemd en heropnames worden voorkomen. De kwaliteitseisen van het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge deelname aan het verkrijgen van het keurmerk. Ook de zorgverzekeraars en inspectie van de gezondheidszorg onderschrijven het belang van seniorvriendelijke zorg. Maar liefst 93 procent van de Nederlandse ziekenhuizen werkte deze keer mee aan het kwaliteitsonderzoek. 63 van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgen deze keer het keurmerk toegekend. 

Feiten en cijfers

- In 2015 kregen 60 deelnemende ziekenhuizen het keurmerk. In 2013 waren dat er 47.
- 65 procent  van alle ligdagen in het ziekenhuis komt voor rekening van 60-plussers (NVZ 2016).
- Nederland telt 3,1 miljoen 65-plussers, waaronder 700.000 80-plussers (CBS 2017).
- Twee derde van de 65-plussers heeft meer dan één chronische ziekte (RIVM 2017).