Samenwerking in Reinier Haga Prostaatkankercentrum succesvol voor patiënt

De eerste resultaten van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum in Delft zijn veelbelovend. Door de intensieve samenwerking van specialisten uit diverse vakgroepen op één locatie, precisiediagnostiek en de nieuwste operatiemethodes lukt het aantoonbaar beter om tijdens prostaatkankeroperaties al het kankerweefsel in één keer weg te snijden. Ook kampen veel minder patiënten met ernstige bijwerkingen van incontinentie en impotentie. 

Waar urologen van het Reinier de Graaf ziekenhuis en het Haga Ziekenhuis al geruime tijd gezamenlijk opereren met de Da Vinci-operatierobot, is vorig jaar – als eerste ziekenhuis - gestart met het gebruik van een innovatieve zenuwbesparende operatietechniek: de neurosafe-methode. Als de tumor toelaat dat aan beide kanten van de prostaat de zenuw gespaard wordt, kan maar liefst 80 procent van de patiënten na één jaar weer een erectie krijgen. Zonder de toepassing van de neurosafe-methode ligt dit percentage op 20 procent. Eén jaar na operatie verliest 92 procent van de patiënten geen urine meer. Bij patiënten die zijn behandeld met de neurosafe-methode aan beide kanten van de prostaat, ligt het percentage continentie - drie maanden na de operatie - zelfs nog 10 tot 15 procent hoger. Tijdens de operaties bleef er in 11,8 procent van de gevallen na de operatie kankerweefsel achter. Landelijk is dit percentage 28 procent.

De Da Vinci-operatierobot die door urologen van het Reinier de Graaf ziekenhuis en het HagaZiekenhuis wordt gebruikt.

Verbetering is enorm voor patiënt

Het grote voordeel van de neurosafe-methode is dat de zenuwen die om de prostaat heen liggen - een soort elastiekjes die de penis bedienen - veel vaker gespaard kunnen worden dan bij de gangbare methode. Dit kan zonder toegenomen risico op het achterblijven van kankercellen, omdat tijdens de operatie het prostaatweefsel direct wordt onderzocht om te kijken of alle kankercellen zijn verwijderd. De kans op impotentie daalt hierdoor drastisch. Ook is sprake van een verdere verbetering van de toch al goede continentieresultaten. Slechts enkele mannen hebben nog last van urineverlies. 

De indrukwekkende resultaten zijn zeker niet alleen toe te schrijven aan de nieuwe manier van opereren. Ook de toepassing van precisiediagnostiek draagt bij. Hiermee wordt zeer gericht vastgesteld of een man prostaatkanker heeft en zo ja, hoe deze effectief behandeld moet worden. Ook kunnen uitzaaiingen al in een heel vroeg stadium opgespoord worden. Door inzet van MRI en een PET-CT-scan kunnen de kleinste uitzaaiingen opgespoord worden en kan nauwkeurig voor de juiste therapie gekozen worden: chemo, hormonen of operatie of juist afwachten. 

“Deze samenwerking is zeer hoopvol voor patiënten met prostaatkanker”

Directeur Carina Hilders van Reinier de Graaf, waar het centrum is gevestigd, is blij met de resultaten: “Het is uniek dat specialisten uit verschillende ziekenhuizen nu samen werken op één locatie om de beste zorg te leveren voor de patiënt. Wij tonen aan dat intensieve samenwerking tussen specialisten uit verschillende vakgebieden resulteert in een grote kwaliteitsimpuls.”

Het Algemeen Dagblad heeft een artikel geschreven en een video gemaakt over de successen van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum, deze kunt u hier lezen en bekijken.