Samenwerking bij eierstokkankeroperaties verbetert resultaat

Patiënten met eierstokkanker krijgen een nòg betere operatieve behandeling in Reinier de Graaf en het HagaZiekenhuis. De gynaecologen van deze ziekenhuizen bundelen de krachten met de gynaecologisch-oncologen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Door gezamenlijk te opereren vergroten zij de kans op een succesvolle behandeling. 

Bij de buikoperatie, de zogenaamde debulkingoperatie, wordt zoveel mogelijk tumorweefsel verwijderd. Meestal worden hierbij de baarmoeder, eierstokken, vetweefsel en lymfeklieren verwijderd. De operatie geldt als een hoogcomplexe behandeling  en mag slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen worden uitgevoerd door een team dat beschikt over de benodigde expertise en ervaring. Immers, hoe vaker een specialist een behandeling  uitvoert, hoe minder kans op complicaties, zoals bloedverlies, opname op de IC en overlijden.

Operaties in HagaZiekenhuis

Operaties worden voortaan uitgevoerd in het HagaZiekenhuis. Patiënten uit het HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf zien hier dus niet alleen hun eigen gynaecoloog, maar ook die van het LUMC. De nieuwe aanpak sluit aan bij de wens van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) om de operatieve behandeling van eierstokkanker te concentreren.

De gynaecologen met aandachtsgebied oncologie in het Reinier de Graaf zijn A. Baalbergen en dr. B. Verbruggen. In het HagaZiekenhuis zijn dit dr. B. Hellebrekers en A. van Haaften-deJong. De gynaecologisch-oncologen van het LUMC zijn prof. J.B. Trimbos, prof. A. Peters, dr. K. Gaarenstroom, dr. C. de Kroon en dr. M van Poelgeest.

Op de foto (v.l.n.r.): Gynaecologen dr. B. Hellebrekers, dr. K. Gaarenstroom, drs. A. Baalbergen en drs. A. van Haaften-de Jong. Allen zijn gespecialiseerd in eierstokkankeroperaties