Samen lopen voor een fiets!

Ruim 125 enthousiaste lopers renden zaterdag 21 juni tussen en door de gebouwen van Reinier de Graaf. Dit jaar werd voor het eerst gelopen voor een doel van Reinier de Graaf zelf: een nieuwe dialysefiets voor de 65 dialyse patiënten van Reinier. Dat was wel te merken aan het animo voor de Gebouwenloop bij de medewerkers. Lopers en vrijwilligers bestonden voornamelijk uit medewerkers van Reinier. Met man en macht zorgden we samen dat de Gebouwenloop dit jaar een extra groot succes zou worden om die dialysefiets voor ‘onze patiënten’ te realiseren. ‘We doen dit met en voor elkaar’ was het motto en de instelling bij onze medewerkers. Dat 2 dialyse patiënten het startschot gaven en een specialist treffend vertelde over de noodzaak van dialyseren zorgde voor extra motivatie en verbinding met elkaar én de patiënt. En dat is nou precies waar we bij Reinier voor staan.

Extra trots zijn we dan ook op de goede opbrengsten voor de dialysefiets!