Reinier Haga Groep en ABN AMRO ondertekenen financieringsovereenkomst bouw Orthopedisch Centrum

De Reinier Haga Groep (RHG) en ABN AMRO hebben op woensdag 18 oktober jongstleden de financieringsovereenkomst ondertekend voor een nieuw te bouwen Orthopedisch Centrum. Als alles volgens planning verloopt, opent de RHG in 2019 de deuren van het nieuwe, moderne centrum op het terrein van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer.

Er is intensief onderhandeld over de financiering van de nieuwbouw van het Orthopedisch Centrum. De afgelopen weken werden de afspraken tot in de finesses uitgewerkt in een overeenkomst tot financiering. Deze is getekend in aanwezigheid van direct betrokken orthopeden, de directieleden van de RHG en vertegenwoordigers van ABN AMRO. Met het verstrekken van deze financiering is ABN AMRO toegetreden tot het bestaande bankenconsortium van de RHG.

Links: Erik Booden directeur LangeLand Ziekenhuis/lid raad van bestuur RHG. Rechts: Rob van den Beld, relatiemanager Healthcare ABN AMRO.

Planning

Nu de financiering voor de nieuwbouw rond is, wordt als eerste het definitieve ontwerp afgemaakt. De verwachting is dat medio 2018 de eerste paal in de grond wordt geslagen. Over de concrete veranderingen worden patiënten, bezoekers, medewerkers en omwonenden in de komende periode uitgebreid geïnformeerd door de gemeente Zoetermeer en de RHG. Dit onder meer via de lokale media en een bijeenkomst voor omwonenden in het LangeLand Ziekenhuis op 2 november aanstaande.

Financieel directeur RHG Huub Wieleman: “We zijn heel blij dat ABN AMRO groot vertrouwen heeft getoond in de toekomst van ons nieuw te bouwen Orthopedisch Centrum. Directievoorzitter LangeLand Erik Booden: ”Geweldig dat we de financieringsovereenkomst vandaag hebben ondertekend en nu met volle vaart vooruit kunnen.” 

Over het Orthopedisch Centrum

De RHG bouwt een van de grootste klinieken voor orthopedische chirurgie in Nederland. In deze focuskliniek wordt de orthopedische chirurgie voor volwassenen van de ziekenhuizen Reinier de Graaf, Haga en LangeLand geconcentreerd. De patiënt krijgt hier zijn diagnose en eventueel de voor- en nabehandeling. Het centrum wordt gebouwd naast LangeLand en krijgt met dit ziekenhuis ook een directe verbinding. Het krijgt een eigen operatiekamercomplex met vier OK’s, een verpleegafdeling, een polikliniek en onderzoeksfaciliteiten. In de drie ziekenhuizen blijven de poliklinieken van de orthopedie normaal gehandhaafd. Ook de orthopedische traumazorg en de kinderorthopedie blijven in het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf en het LangeLand Ziekenhuis.