Reinier de Graaf vergroot veiligheid en efficiëntie met track en trace op OK

Reinier de Graaf test als eerste ziekenhuis ter wereld met radio frequency identification (RFID) technologie op de operatiekamer (OK). Met deze techniek worden medische instrumenten voorzien van een sensor (RFID tag) waardoor zij via een dashboard live te volgen zijn. Zo wordt de efficiëntie van opereren verbeterd en de patiëntveiligheid vergroot. Momenteel wordt het systeem door onze chirurgen getest bij kijkoperaties. Het RFID-project is in nauwe samenwerking met de TU Delft, Van Straten Medical (fabrikant medische instrumenten) ontwikkeld en onder leiding van een promovendus van de TU Delft uitvoerig op de operatiekamer getest.

Maarten van der Elst, traumachirurg en coördinator van de OnderzoeksOK: “Door samen te vernieuwen en vooruit te kijken kunnen we met goede ideeën en technologieën de zorg voor patiënten beter maken. Als chirurg zijn wij gefocust op patiëntveiligheid en efficiency, want operatietijd is de duurste tijd van het ziekenhuis. En de patiënt wil veiligheid boven alles. Daarom hebben we dit systeem ontwikkeld waarmee we beiden doelen kunnen realiseren. Omdat we alle instrumenten kunnen volgen, weten we zeker dat alle instrumenten die de OK ingaan er ook weer uitgaan. Het tellen verloopt door deze track en trace automatisch en dat scheelt tijd. Zo worden OK-assistenten ontlast en kunnen zij zich richten op hun primaire taak, namelijk de zorg voor de patient."

Samen innoveren

Arts en promovendus Frederique Meeuwsen van de TU Delft deed twee jaar onderzoek naar de mogelijke toepassing van de RFID-technologie op de OnderzoeksOK. Meeuwsen: “In mijn onderzoek heb ik specifiek gekeken naar het gebruik van instrumenten tijdens de operatie. Aan de hand van het gebruik van instrumenten en de combinaties hiervan kun je zien met welke fase van de operatie een chirurg bezig is. Zo kun je inschatten hoe lang de ingreep nog gaat duren en bijvoorbeeld de volgende patiënt gereed maken. Zo kunnen we de planning op de operatiekamer verbeteren. De huidige uitdagingen zitten vooral in het verder doorontwikkelen van veilige en gecertificeerde sensoren die de hoge temperaturen van het sterilisatieproces goed kunnen blijven doorstaan. Maar verder geeft deze toepassing ons veel inzichten en vormt het de sleutel voor het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg op de OK.”

Instrumenten langer gebruiken

Ook fabrikant van medische instrumenten, Van Straten Medical, is nauw betrokken geweest bij het testen en ontwikkelen. “De toepassing van de RFID-technologie levert ook een enorme bijdrage aan efficiënt instrumentbeheer en verduurzaming van de zorg. Door de track en trace weten we of er voldoende voorraad is en wanneer instrumenten vervangen of onderhouden moeten worden. Ons doel is om instrumenten langer te gebruiken door reparatie en revisie. Of, als ze niet meer gebruikt kunnen worden, om te smelten, zodat ziekenhuisafval nieuwe grondstof wordt voor nieuwe producten. Dat levert een grote kostenbesparing op voor ziekenhuizen en het draagt bij aan onze koers om onze medische hulpmiddelen circulair te maken”, aldus Bart van Straten.

NRC publiceerde vandaag, maandag 25 februari, een artikel over RFID-technologie. Lees hier het artikel.

Bekijk ook de film over track en trace op de OK.