Reinier de Graaf stijgt in AD Ziekenhuis Top 100

In de AD Ziekenhuis Top 100 is Reinier de Graaf gestegen van plaats 62 naar plaats 40. Ons ziekenhuis scoort op veel van de 38 beoordeelde onderdelen beter dan een jaar geleden. Zo is de extra aandacht voor kwetsbare, oudere patiënten beter op orde. Inmiddels is een geriater betrokken bij vrijwel alle darmoperaties bij oudere patiënten en is ook de controle op een delirium en ondervoeding op orde.

Reinier de Graaf doet het ook goed bij veelvoorkomende operaties, zoals heupoperaties en het plaatsen van pacemakers. De behandelaars hebben voldoende ervaring en dat verkleint de kans op complicaties. Verbetering is nog mogelijk bij de registratie van het medicijngebruik.

Ambitie

Reinier de Graaf is blij met de stijging in de ranglijst. Directievoorzitter Carina Hilders: “We zijn een ambitieus ziekenhuis. Bij alles wat we doen, zetten we de patiënt op 1. Vanzelfsprekend besteden we daarom veel  aandacht aan de kwaliteit van onze zorg. We monitoren dan ook actief op indicatoren. We hebben haarscherp waar we het goed doen en waar ruimte is voor verbetering. Waar nodig hebben we verbetermaatregelen genomen. Zo zijn verschillende afdelingen, waaronder de Acute Opname Afdeling en Spoedeisende Hulp, eerder dit jaar gestart met medicatieverificatie door apothekersassistenten. In ons streven patiënten de beste zorg te leveren, leggen we de lat hoog. Onze ambitie is daarom het aantal medicatiefouten volgend jaar op 0 te hebben.”

Verbeteracties

Reinier de Graaf is dit jaar gestart om registratie van medicijngebruik bij opname en ontslag te verbeteren. Apothekersassistenten bespreken op verschillende afdelingen medicijngebruik met patiënten, registreren dit en zorgen voor overdracht. Verder is het elektronisch patiëntendossier aangepast, waardoor beter kan worden geregistreerd of deze stappen zijn uitgevoerd. Een andere verbeteractie die we in gaan zetten, is extra scholing over medicatieregistratie aan nieuwe arts-assistenten. We zien stijgende trends in de uitvoer van medicatieverificatie en zijn ervan overtuigd dat deze lijn zich gaat voortzetten.

Een ander punt dat is opgepakt, zijn de blaaskankeroperaties. In 2015 werden 19 blaaskankeroperaties uitgevoerd. Hoewel dit slechts een operatie van de norm af is, werken we sinds 2016 voor deze behandeling samen met het HagaZiekenhuis. We vinden namelijk dat onze patiënten de beste zorg verdienen. De collega’s in het HagaZiekenhuis hebben veel ervaring met blaaskanker-operaties. Patiënten worden na de operatie weer door hun eigen medisch specialist op de polikliniek in Delft gezien. Zo krijgen ze de vertrouwde zorg dichtbij huis.