Reinier de Graaf start nazorgpolikliniek voor coronapatiënten

Longartsen Marc van Lanen en Ronald van Rossem zijn begin mei gestart met een COVID-19 nazorgpolikliniek. Deze polikliniek is er voor patiënten die een infectie met het coronavirus hebben doorgemaakt en nog lang daarna last hebben van klachten.

“Er is nog weinig bekend over het herstel van coronapatiënten, maar het is mogelijk dat zij langdurige of zelfs chronische of lichamelijke en psychische klachten overhouden aan deze infectie”, vertelt Marc van Lanen. Op onze nazorgpolikliniek doen we onder meer bloedonderzoek, maken we longfoto’s en doen we soms ook een longfunctieonderzoek. Aangezien er op dit moment nog geen behandeling voor COVID-19 is, helpen we patiënten vooral met symptoombestrijding. Ook verwijzen wij als het nodig is door naar onze medisch psychologen, internisten,  infectiologen, logopedisten, fysiotherapeuten en revalidatieartsen. Wij baseren onze nazorg op de leidraad van ons ziekenhuis, die gebaseerd is op de meest recente wereldwijde adviezen en inzichten.”

Zorgen en klachten

Inmiddels zijn in de drie weken dat de poli bestaat al bijna 60 patiënten gezien of gesproken. Marc van Lanen: “Patiënten zijn vaak blij dat ze met hun vragen bij ons terecht kunnen. Patiënten die wekenlang op de IC hebben gelegen, willen daarnaast graag hun verhaal kwijt. Ook vinden ze het fijn om duidelijkheid te krijgen over zorgen die ze hebben. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een sterk verminderde conditie, waardoor elke inspanning moeite kost.”

Onze longartsen hopen patiënten op de nazorgpoli verder te helpen met hun klachten en tegelijkertijd meer inzicht te krijgen in het verloop van de aandoening en de juiste nazorg. Patiënten die (vermoedelijk of aanwijsbaar) een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt en na twee maanden nog lichamelijke of psychische klachten ervaren, kunnen ook terecht bij de nazorgpoli. Zij kunnen via hun huisarts een verwijzing krijgen.