Reinier de Graaf scherpt bezoekregeling weer aan: maximaal 1 bezoeker per patiënt per dag

Het aantal coronabesmettingen neemt helaas in heel Nederland en ook in onze regio toe. Om eventuele verspreiding van het virus in ons ziekenhuis te voorkomen, scherpen we onze bezoekregeling weer aan. Vanaf maandag 17 augustus mag een patiënt maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen.

Sinds half juni lieten we weer meer bezoekers toe voor patiënten. Aangezien de samenleving op dit moment geconfronteerd wordt met een opleving van het virus, draaien we de bezoekregeling terug. Dit doen we uit voorzorg, want veilige zorg voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers staat voorop.

Bij de screening in de centrale hal en bij de balies op de afdelingen wijzen we bezoekers op onze bezoekregeling. Bezoekers worden verzocht zich te melden bij de balie op de verpleegafdeling, waar bijgehouden wordt of patiënten al bezoek hebben ontvangen die dag. Wij spreken bezoekers die de regels niet opvolgen aan op hun gedrag.

Uitzonderingen in overleg

In bepaalde gevallen kan een uitzondering worden gemaakt op de bezoekregeling, bijvoorbeeld bij terminale patiënten. Dit gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van de behandelend arts of de verpleging.

Op de poliklinieken en de Spoedeisende Hulp mogen patiënten maximaal 1 begeleider meenemen.

Voor sommige afdelingen geldt een andere bezoekregeling, bijvoorbeeld op de kinderafdeling, afdeling Kraam- en verloskunde en afdeling Neonatologie. De partner van zwangeren en ouders van kinderen zijn onbeperkt welkom. Bezoek van opa’s en oma’s en broertjes en zusjes is in beperkte mate weer mogelijk. Dit gaat in overleg en op afspraak. Op de kinderpoliklinieken en kinderdagbehandeling geldt net als in de rest van het ziekenhuis de regel: 1 begeleider per patiënt. 

De complete bezoekregeling is te vinden op onze website

De bezoektijden blijven wel hetzelfde.   

Wij begrijpen dat deze maatregel ingrijpend is voor onze patiënten en hun naasten. Toch willen we er alles aan doen om nieuwe besmettingen te voorkomen. We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Zodra de situatie het toelaat, zullen we opnieuw bekijken of de bezoekregeling versoepeld kan worden.  

Blijf thuis bij klachten

Om verspreiding met het coronavirus te voorkomen worden bezoekers bij de ingang van het ziekenhuis gescreend. Heeft u klachten die kunnen wijzen op het coronavirus, zoals koorts, hoesten, benauwd zijn of een combinatie hiervan? Dan mag u helaas niet op bezoek komen.