Reinier de Graaf richt Bureau Verpleegkundige Zaken op

De komende jaren zijn er in de zorg grote veranderingen op komst. De complexiteit neemt toe, de technologische vooruitgang gaat heel snel en de wettelijke functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen wordt ingevoerd. Dat heeft ook gevolgen voor de verpleegkundigen van Reinier de Graaf. Om hier op in te spelen, heeft ons ziekenhuis het Bureau Verpleegkundige Zaken opgericht. Dit bureau ondersteunt en faciliteert verpleegkundigen om zich te professionaliseren, zich sterker te positioneren en de regie te nemen. De medewerkers van dit bureau worden volledig ingezet om dit mogelijk te maken.

Het Bureau Verpleegkundige Zaken doet dit onder meer door het ontwikkelen van en richting geven aan de strategie voor de invoering van de functiedifferentiatie tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Het bureau neemt daarnaast de regie in het doorvoeren van organisatorische en beleidsmatige veranderingen binnen de verpleegkundige beroepsgroep. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een traineeprogramma voor net gediplomeerde verpleegkundigen en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundigen.

Ook is het bureau verantwoordelijk voor het managen van het Programma Verpleegkundig Leiderschap 2017-2020. Hiermee wordt het zelfsturend vermogen van verpleegkundigen gestimuleerd en aangeleerd door scholing, training en projectmatig werken. Het Bureau Verpleegkundige Zaken werkt samen met de Verpleegkundige Raad, dat de professionele belangen van verpleegkundigen en verzorgenden binnen het ziekenhuis behartigt. Zo geven beide organisaties advies aan de directie en het management van Reinier de Graaf.