Reinier de Graaf regionaal beste keuze bij huidaandoeningen

Reinier de Graaf heeft – als enige ziekenhuis in de regio Delft-Den Haag - het keurmerk Kwaliteitszegel Dermatologie voor de behandeling van patiënten met huidaandoeningen (dermatologie) ontvangen. Het ziekenhuis voldoet aan alle kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door samenwerkende patiënten(verenigingen) en specialisten. Landelijk ontvingen dertien centra en ziekenhuizen deze certificering.

Project

De patiënt heeft de mogelijkheid en het recht te kiezen voor een bepaald ziekenhuis, behandeling en behandelaar. Die keuze willen patiënten maken op basis van hun wensen en behoeften en op basis van heldere en betrouwbare informatie. De Kwaliteitszegel Dermatologie zorgt voor die betrouwbare informatie: patiënten en verwijzers hebben zo een overzicht van dermatologische centra die voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Het project is een initiatief van patiënten en dermatologen die samen kwaliteitscriteria hebben opgesteld om de kwaliteit van zorg voor huidpatiënten beter en transparanter te maken. De dermatologische instellingen toetsen of zij aan de criteria voldoen en daarna beoordelen patiënten alle centra. Specialisten en patiënten bepalen dus samen waar welke kwaliteit wordt geleverd.

Trots

‘Reinier voldoet aan de kwaliteitscriteria die patiënten samen met dermatologen hebben opgesteld. Dat dit wordt beloond met het Kwaliteitszegel Dermatologie, maakt ons erg trots. Dat wij als enige in de regio Delft-Den Haag het kwaliteitskeurmerk hebben ontvangen is een extra reden om trots te zijn’, aldus dermatoloog Jet Bijlmer. Na een verwijzing van de huisarts is een eerste afspraak met één van de dermatologen mogelijk op alle locaties van Reinier, namelijk Gasthuis Delft, Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland en De Reef Ypenburg.

Projectpartners

Het project is een initiatief van Huidpatiënten Nederland, het samenwerkingsverband van huidpatiëntenorganisaties. Ondersteunende organisaties zijn: de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten, het Nationaal Huidfonds, de beroepsvereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden in de Dermatologie en een groot aantal huidpatiëntenorganisaties.