Reinier de Graaf organiseert voorlichtingsbijeenkomst op Wereld Trombose Dag

Op vrijdag 13 oktober is het Wereld Trombose Dag, in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de gevaren van trombose. Ook in het Reinier de Graaf ziekenhuis staan we stil bij deze ziekte. Op die dag vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats in het Gasthuis in Delft. Bezoekers krijgen hier informatie over antistollingsmedicatie om trombose tegen te gaan en over nieuwe antistollingsmiddelen (DOAC’s). Ook is de Trombosedienst Delft te gast om te vertellen hoe zij patiënten met trombose van dienst zijn.

Dat ons bloed kan stollen, is meestal nuttig, bijvoorbeeld bij wondjes. Maar soms stolt het bloed zomaar, terwijl er geen bloedverlies is. Dan is er sprake van trombose. Trombose is gevaarlijk, omdat het de bloeddoorstroming belemmert. Een bloedstolsel kan losschieten van de bloedvatwand en door de bloedstroom worden meegevoerd. Zo’n losgeschoten stolsel heet een embolie en kan verder in de bloedsomloop een bloedvat geheel of gedeeltelijk afsluiten. Dit kan leiden tot ernstige ziektebeelden, zoals een longembolie, herseninfarct of hartinfarct. 

Meer weten of opgeven

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 13 oktober in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft op de Reinier de Graafweg 5. De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 16.00 uur. Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of wilt u zich opgeven? Neem dan contact op met Albert Dreijer op 015-2604461 of via a.dreijer@rdgg.nl.